Nové studijní programy Fakulty umění Ostravské univerzity vynikají svým pojetím a unikátností. Program Produkce v kulturních a kreativních odvětvích otevírá Fakulta umění Ostravské univerzity ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, čímž přináší spojení umění a kreativní ekonomiky. Dalšími otevíranými programy jsou Grafický design a vizuální komunikace a v neposlední řadě program Komorní hra, který Ostravská univerzita nabízí jako jediná na Moravě.

 

Naučte se řídit kulturní provoz

Navazující magisterský studijní program Produkce v kulturních a kreativních odvětvích je velmi profesně orientovaný. Důležitou složku výuky představuje zapojení odborníků z praxe, zkušených manažerů, producentů, dramaturgů a dalších profesionálů. Zaměření programu reflektuje nejen tradiční odvětví kulturního provozu, ale také rozvoj nových digitálních technologií – od kino projekce přes multimediální instalace až po virtuální realitu. „Právě digitální média představují most mezi uměním a kreativní ekonomikou – například digitální grafika nebo animace může sloužit jak volnému uměleckému vyjádření, tak vývoji počítačových her,“ říká proděkan Fakulty umění pro vědu a rozvoj Martin Čurda.

Propojení umělecké tvorby a komerčního uplatnění reflektuje spolupráce Fakulty umění Ostravské univerzity s Ekonomickou fakultou VŠB – TUO. Odborníci z Ekonomické fakulty doplní nový studijní program svým odborným know-how z oblasti managementu, marketingu a autorského práva. „Student získá kompetence nejen pro výkon manažerských funkcí, ale také pro rozvoj samostatné výdělečné činnosti. Může se tedy rozhodnout pro profesní dráhu ve vlastní založené instituci, firmě či start-upu. V budoucnu se bude tento segment rozvíjet intenzivněji než před koronavirovou krizí,“ komentuje děkan Fakulty umění František Kowolowski. V rámci programu mají studenti možnost absolvovat praxi v profesionálních institucích, mezi které patří například Česká televize Ostrava, Janáčkova filharmonie Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, Galerie výtvarného umění v Ostravě nebo pražský DOX.

 

Skvělá šance nejen pro členy komorních souborů

Dalším novým studijním programem, který uchazečům Fakulta umění nabídne, je navazující magisterský program Komorní hra. Jeho otevřením se Ostravská univerzita stane první univerzitou na Moravě a ve Slezsku, kde bude možné komorní hru studovat. Komorní hra je určena uchazečům, kteří se chtějí intenzivně věnovat hře v komorním souboru a dosáhnout nejvyšší úrovně interpretace. Hlásit se mohou už fungující soubory, ale i jednotlivci, ze kterých se budou komorní seskupení formovat.

 

Staňte se součástí ateliéru grafického designu

Třetí nově otevřený studijní program nese název Grafický design a vizuální komunikace. Zde se uchazečům nabízí možnost jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studia. V ateliéru grafického designu studenti prohlubují své zkušenosti směrem k originální a svébytné tvorbě. Tradiční umělecké vzdělávání se zde propojuje s moderní infrastrukturou Centra digitálních technologií Fakulty umění, které disponuje zcela jedinečným vybavením. Studium programu vede jeho absolventy především k založení vlastního grafického studia.

Zaujal vás některý z těchto oborů? Do 15. března si podejte e-přihlášku a staňte se součástí Fakulty umění Ostravské univerzity.