Intenzita bojů mezi ukrajinskými silami a proruskými povstalci stoupá, Putin uznal nezávislost obou separatistických republik na východě Ukrajiny. Západní státy nevylučují ani útok na hlavní město Kyjev. Situace eskaluje každým dnem. Jaká je motivace Ruska vstupovat do konfliktu? Může se případná válka dotknout českých obyvatel? A jakou roli hrají v událostech posledních dní dezinformace?

Na vaše dotazy jsou připraveni v přímém přenosu v pondělí 28. února od 17:00 odpovídat rektor OU Jan Lata, politický a kulturní geograf Vladimír Baar a mluvčí Českých elfů Bob Kartous. Pořad můžete sledovat na YouTube a Facebooku OU i celé řady partnerů.

Ptejte se na cokoliv, co vás ohledně rusko-ukrajinského konfliktu zajímá – své dotazy pište prostřednictvím platformy Slido. Pokud se vám bude líbit jiná otázka, dejte jí svůj hlas. Hosté vám v přímém přenosu odpoví. Vše o diskusi také naleznete na facebookové události.

Medailonky diskutujících:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Jan Lata je lékař a profesor v oboru vnitřního lékařství. Do roku 2010 byl přednostou Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF Masarykovy univerzity Brno. Ve stejném roce přešel na LF Ostravské univerzity. Od roku 2015 je Jan Lata rektorem Ostravské univerzity. Jako rektor cíleně pracuje na tzv. třetí roli univerzity – rozvoji regionu, společenské angažovanosti a kooperaci. V roce 2016 se stal členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Na Ostravské univerzitě působí od jejího vzniku, v letech 2000-2019 vedl na Přírodovědecké fakultě Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, vyjma let 2004-2007, kdy byl rektorem Ostravské univerzity. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, doktorát získal na Univerzitě Karlově v Praze, docenturu na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici a profesuru na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity. Po absolvování ekonomické geografie pracoval na Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě, poté nastoupil v roce 1985 na Pedagogickou fakultu, na jejíž transformaci v Ostravskou univerzitu se podílel ve funkci místopředsedy Akademického senátu. Mezi jeho hlavní obory patří politická a kulturní geografie, na jejichž bázi vybudoval samostatný interdisciplinární studijní program, který má všechny tři stupně i práva udělovat vědecko-pedagogické tituly docent a profesor. Výzkumně se zaměřuje především na politické a kulturní proměny v postsovětském prostoru.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
Bohumil Kartous je český politický aktivista, vysokoškolský pedagog a publicista. Dlouhodobě se zabývá tématem dezinformací, fenoménem takzvaných hoaxů, dezinformačních webů a fake news a jejich dopady na společnost. V listopadu 2018 představil jakožto mluvčí virtuálně a anonymně fungující skupinu Čeští elfové, která si vytkla za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Je spoluautorem knihy Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů (2022) a spoluautorem komiksu Jak nebýt za tro(t)lla, který zprostředkovává problém dezinformací teenagerům. Je ředitelem Pražského inovačního institutu, který lokalizoval do češtiny antidezinformační hru GoViral!

V médiích se objevuje velké množství informací, názorů a postojů, ve kterých může být obtížné se zorientovat. Proto je tady FactumOU, online pořad Ostravské univerzity, ve kterém odborně a zároveň srozumitelně rozebíráme témata, která právě ve společnosti rezonují.