Operní studio Fakulty umění Ostravské univerzity má studenty připravit na uměleckou praxi a předat jim praktické zkušenosti při přípravě a realizaci a operního představení. Letos však talentovaní studenti překročili hranice pouhého učení se a zazářili na Mezinárodním operním fóru mladých. Nikola Novotná ze třídy prof. Henryky Januszewske-Stańczyk si dokonce odvezla 2. cenu za herecký a pěvecký výkon.

„Jsem na studenty pyšný, děkuji jim za tento úspěch! Děkuji taky režiséru Lumíru Olšovskému a dirigentovi, vedoucímu Operního studia, Jakubu Žídkovi, stejně jako pedagogům katedry sólového zpěvu OU,“ raduje se dr. Alexandr Vovk, který Operní studio v roce 2009 založil, je jeho garantem a zároveň vedoucím katedry sólového zpěvu.

Přinášíme vám také osobní reflexi režiséra veleúspěšného představení, Lumíra Olšovského.

 

Lumír Olšovský, režisér představení.

Lumír Olšovský, režisér představení.

„Zaprvé jako rodilý Slezan, který se dosud nedostal dál, než na druhý břeh řeky Olzy, jsem byl ohromen půvabem vnitrozemského Polska, především toho hrdého sídelního města vojvodství kujawsko-pomorského, a zadruhé jsem se mohl účastnit v mém životě tak nečekané události, jakou byl 8. ročník přehlídky Mezinárodní operní fórum mladých.
Co na operním fóru dělal kluk z Hlučína? Maminko, představ si, režíroval jsem operetu Paula Burkharda – Ohňostroj! Tentokrát se studenty Operního studia Fakulty umění Ostravské univerzity.

Protože se jim zkoušení velice dařilo a listopadová premiéra v Domě kultury se moc líbila (aby ne, studenti operního zpěvu v téhle grotesce předvedli opravdu skvostné komediální výkony), vyslali ji pedagogové do Bydgoszcze na platformu, která už tradičně patří k Mezinárodnímu opernímu festivalu, aby se ukázalo, jakou naději má opera v mladých interpretech. Ukázali jsme, že velikou!

Zní to možná až moc pyšně, ale právě tak jsem se cítil, když se naše představení odehrálo a Komorním sálem Opery Nova se ozýval nekonečný potlesk. Paní ředitelka operního fóra Malgorzata Grela na společném setkání nešetřila chválou a všichni přítomní spokojeně přikyvovali. Ostravští studenti se předvedli v tom nejlepším pěveckém a hereckém světle. Jsem vděčný dirigentovi Jakubovi Žídkovi, který mě do tak milé společnosti plné talentu přivedl“