Dávejme dětem to nejcennější, co máme – ČAS!

V úterý 1. června 2022 se doktor Václav Tvarůžka, vedoucí Katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU, společně s docentem Ladislavem Rudolfem a Petrou Kravalovou z PR oddělení vydali až za hranice Moravskoslezského kraje na Den dětí ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí.

Překvapila nás nejen pohostinnost, ale také přátelská atmosféra tamních učitelů.

Jelikož se nám vydařilo počasí, mohli jsme dětem nabídnout pozorování Slunce skrze filtry zakomponované ve formě barevných brýlí rozmanitých tvarů. Velice aktivní Slunce tak umožnilo sledování slunečních skvrn a jeho výraznou činnost. K tomu jsme využili astronomické montáže s dalekohledy a speciálními filtry.

Slunce je naše nejbližší hvězda a díky Slunci roste vše zelené. Od planet se liší svou hmotností. Představuje 99,8 % hmotnosti sluneční soustavy a světlo dorazí k Zemi přibližně za 8 minut.

Sluneční aktivita souvisí i s přeměnami energií a jejím využíváním. Touto oblastí se zabýval docent Ladislav Rudolf, který vedl tvůrčí dílnu pro malé, ale i velké žáky. Elektronické stavebnice, které zabavily každého zvědavce, neslouží pouze pro volný čas, ale i k efektivní výuce.

Mezi žáky bylo mnoho ukrajinských dětí, které mluvily plynule česky. Potěšil nás jejich nadšený přístup a zájem o jednotlivé workshopy.

Třídy rozdělené do skupinek navštěvovaly jednotlivá stanoviště a zapojovaly se s nadšením do aktivit. Třetí stanoviště dalo dětem inspiraci, jak trávit prázdniny ve stínu slunečních hodin. Tvůrčí dílna umožnila vyrobit si vlastní bifilární sluneční hodiny. Právě na slunečních hodinách si člověk uvědomí důsledky rozvoje technologií a důvod zavedení pásmového času. Tato skládanka slunečních hodin je určena také pro rodiče, kteří chtějí svůj čas a znalosti věnovat svým dětem.

Čas je fyzikální veličina, která hraje ve vědě a výchově větší roli, než si myslíme!

Pedagogická fakulta OU chce i nadále podporovat popularizaci vědy a techniky na základních školách. Velice nás těší, jak velký měla akce úspěch a těšíme se na další spolupráci.

CO VŠE MŮŽEME NA SLUNCI POZOROVAT?

SLUNEČNÍ SKVRNY

Sluneční skvrny jsou oblasti fotosféry se sníženou teplotou, zářením a tlakem plynu. Sluneční skvrny mají tloušťku několik tisíc kilometrů, takže jsou větší než planeta Země. Sluneční skvrny často vytvářejí skupiny, ve kterých se může vyskytovat až několik desítek skvrn.

SLUNEČNÍ ERUPCE

Ve slunečních dalekohledech můžeme pozorovat sluneční erupce. Erupce jsou obrovské exploze na povrchu Slunce. Během několika málo minut materiál o teplotě několika milionů kelvinů uvolní energii o síle miliardy megatun TNT.

PROTUBERANCE

Protuberance vypadají jako rudé boule či hrby plazmatu vystupujícího přes okraj slunečního disku, byly pojmenovány latinsky. Kdybychom se na protuberanci dívali shora proti slunečnímu disku, uvidíme ji jako tmavé vlákno – filament. To, že se oproti slunečnímu disku zdají tmavé, způsobuje nižší teplota plynu v protuberanci. Koróna má teplotu okolo 2 000 000 K a filament jen několik tisíc kelvinů. Dalším důvodem tmavšího zbarvení je pohlcování slunečního světla atomy vodíku ve filamentu.