Děkani Filozofických fakult České republiky jednali v Ostravě

Autor: Jana Bolková , 23. 5. 2018

Filozofická fakulta Ostravské univerzity byla pořadatelem již XVII. zasedání Asociace děkanů Filozofických fakult České republiky.


Dějištěm jednání představitelů deseti filozofických fakult naší vlasti byl 3. května unikátní areál největšího hornického muzea České republiky – Landek Park v Ostravě-Petřkovicích.

O dosavadní zkušenosti a poznatky z akreditací (programových, institucionálních) a dalších správních řízení se s přítomnými podělili  členové Rady Národního akreditačního úřadu – docentka Iva Málková a profesor Dušan Lužný. Předseda Odborného panelu pro humanitní a umělecké vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, profesor Petr Vorel, se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku hodnocení vědy podle různých metodik.

K jednotlivým bodům probíhala široká a plodná diskuse. Dále účastníci řešili otázku získávání zdravotní způsobilosti zaměstnanců na jednotlivých univerzitách a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, dr. Pavlína Springerová seznámila přítomné s návrhem CRP projektu, jehož cílem je propagace filozofických fakult.

Po náročném jednání následoval atraktivní doprovodný program – sfárání do dolu Anselm včetně komentované prohlídky podzemní expozice.

Večerní část zasedání, kterého se účastnil i pan rektor Jan Lata probíhala v neformální přátelské atmosféře ve stylové hornické hospůdce – Harendě U Barborky.

Všech více než třicet účastníků vyjádřilo spokojenost s jednáním i organizací celé akce, z nichž uvádíme názor děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Zdeňka Pechala: „Dovolte, abych Vám poděkoval za vlídné přijetí v Ostravě a za perfektní organizaci setkání… Velmi si vážím našich přátelských vztahů a jsem velmi rád, že se pravidelně osobně  setkáváme,” napsal v e-mailu adresovaném panu děkanovi Zářickému.

Asociace děkanů filozofických fakult je volné sdružení představitelů filozofických fakult ČR. Děkani a proděkani se scházejí pravidelně dvakrát ročně, na jaře a na podzim k projednání aktuálních témat týkajících se vysokého školství. První zasedání Asociace děkanů se  uskutečnilo v dubnu 2010 na naší filozofické fakultě z podnětu  její tehdejší paní děkanky  docentky Evy Mrhačové. Hostitelem letošního podzimního zasedání Asociace bude Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.