Debata: 30 let svobodných médií

Autor: , 18. 10. 2019

Česká televize a Filozofická fakulta OU zvou na společnou debatu uvedenou při příležitosti oslav Ostravské univerzity - 30 let svobody. Debatu bude moderovat děkan FF OU doc. Robert Antonín a tématem je 30 let svobodných médií.


Debata se bude konat v úterý 5. 11. od 16 hodin v učebně E303 v budově Filozofické fakulty (vchod z ulice Reální).

Hlavním tématem diskuze budou proměny zpravodajství, publicistiky a médií v posledních třiceti letech a dnešní chápání svobody slova. Jaké změny nastaly s nástupem internetu a sociálních sítí a proč je svoboda slova a především nezávislost médií důležitá i 30. let po pádu totality. Jakou funkci plní veřejnoprávní média, sociální sítě a internet?

Debata navazuje na loňskou diskuzi FAKE NEWS, která se u studentů i veřejnosti setkala s velikým zájmem. Zveme proto na nezávislé pokračování přibližující význam veřejnosprávních médií a svobody slova v 21. století.

Za Ostravskou univerzitu vystoupí doc. Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU a prof. Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy FF OU, za Českou televizi zahraniční zpravodaj Jakub Szántó a Tomáš Drahoňovský redaktor a stálý zpravodaj při Úřadu vlády. Moderovat bude opět doc. Robert Antonín.