Simulační centrum svým vybavením připomíná skutečnou nemocnici. Nechybí zde elektricky polohovatelná lůžka ani nejmodernější přístrojová technologie. Co naopak v cvičné nemocnici chybí, jsou pacienti. Nahradí je špičkové pacientské trenažéry.

„Simulační centrum nabídne našim studentům zcela nové možnosti vzdělávání.  Jeho otevřením se zařadíme mezi moderní lékařské fakulty v Evropě i ve světě, které tímto způsobem zlepšují kvalitu praktické výuky a poskytují možnosti opakovaného nácviku různých výkonů. Cvičná nemocnice bude sloužit medikům, studentům nelékařských zdravotnických oborů ale i zkušeným lékařům. Umožní jim přenést velmi efektivním způsobem nastudovanou teorii do praxe a vyhnout se chybám při péči o pacienty kvůli nedostatečné zkušenosti s prováděním určitého výkonu,“ řekl při slavnostním otevření nového simulačního centra děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Máme připraven nespočet simulačních scénářů tak, aby se studenti seznámili s různými stavy pacientů, včetně takových, které nejsou v nemocnicích tak časté. Někdy ale bude cílem jen to, aby se naučili spolupracovat, dobře komunikovat nebo odhadnout své vlastní síly.

V dvoupodlažní budově se nachází například urgentní příjem, jednotka intenzivní péče, model sanitního vozu nebo operační a porodní sál. Všechny pracoviště jsou přitom vybavena pacientskými trenažéry. „Díky nim a díky špičkové IT technice dokážeme v naší nové cvičné nemocnici nasimulovat situace, kterým budou studenti čelit i v reálné praxi. Výuka jim tak dodá větší pocit jistoty do své budoucí praxe,“ vysvětluje proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání a garantka projektu Ivona Závacká. V centru je podle ní možné předem naprogramovat mnoho variant situací, s nimiž si studenti budou muset poradit. „Máme připraven nespočet simulačních scénářů tak, aby se studenti seznámili s různými stavy pacientů, včetně takových, které nejsou v nemocnicích tak časté. Někdy ale bude cílem jen to, aby se naučili spolupracovat, dobře komunikovat nebo odhadnout své vlastní síly. Čím víc času stráví v rámci výuky v simulačním centru, tím lépe pak budou připraveni na samotnou praxi,“ objasňuje proděkanka Závacká a dodává, že otevření simulačního centra předcházelo víc než tři roky intenzivní práce: „Od samotné rekonstrukce budovy, přes nákup veškerého vybavení, absolvování desítek školení, včetně odzkoušení audiovizuální techniky, simulátorů i přístrojového vybavení. Dohromady jsme museli vypsat přes sedm desítek výběrových řízení, máme za sebou obrovský kus práce.“

V přípravě na všemožné situace, se kterými se budou setkávat v praxi, jim pomůže například i malý cvičný byt, prostor pro slaňování a v neposlední řadě také model sanitního vozu. Ten pomůže s nácvikem úkonů v podmínkách transportu. Svým vzhledem i vybavením se model sanitního vozu od toho skutečného prakticky v ničem neliší.

Část cvičné nemocnice bude sloužit budoucím zdravotnickým záchranářům. Studenti tohoto oboru budou první v České republice, kteří budou mít v simulačním centru vlastní operační středisko se speciálním softwarem, ve kterém se budou učit přijímat tísňové hovory. V přípravě na všemožné situace, se kterými se budou setkávat v praxi, jim pomůže například i malý cvičný byt, prostor pro slaňování a v neposlední řadě také model sanitního vozu. Ten pomůže s nácvikem úkonů v podmínkách transportu. Svým vzhledem i vybavením se model sanitního vozu od toho skutečného prakticky v ničem neliší. Podobně jako moderní operační sál, na kterém si budou pro změnu medici zkoušet široké spektrum chirurgických i laparoskopických operací. Svůj chirurgický um v mikrochirurgických oborech si budou navíc procvičovat také na nejmodernějších operačních mikroskopech. Pro studenty medicíny zakoupila lékařská fakulta také nové oční přístroje, včetně nejmodernějšího oftalmologického simulátoru virtuální reality pro trénink nitrooční chirurgie.

Ve cvičné nemocnici se ale budou učit i budoucí fyzioterapeuti. V přípravě na praxi jim pomůžou tři moderní plně vybavené tělocvičny s rehabilitačními lůžky, přístrojovou technikou i závěsnými systémy REDCORD. Cvičný nemocniční pokoj zase ocení studenti oboru všeobecného ošetřovatelství. Díky celotělovému pacientskému simulátoru si v něm budou moci před nástupem do nemocnice vyzkoušet široké spektrum úkonů – od těch běžných jako je třeba polohování, až po ty náročnější jako je péče o pacienta s tracheostomií, katetrizací nebo cévkováním. Své vlastní výukové pracoviště budou mít i studenti pediatrického ošetřovatelství nebo porodní asistence. V simulačním centru se totiž nachází věrná kopie porodního sálu s nejmodernějším porodním trenažérem.  V rámci projektu cvičné nemocnice zakoupila lékařská fakulta pro své studenty i nové plastináty, které jim umožní prostudovat lidské tělo skutečně do nejmenšího detailu.

„Téměř všechny prostory jsou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého budou odborní garanti dohlížet na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy poslouží analýze správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu či úkonu. Proto máme v simulačním centru i dvě debrífingové místnosti,“ vysvětluje ředitel Simulačního centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity Peter Ihnát.

Vybudování nového simulačního centra přišlo na více než čtvrt miliardy korun a bylo téměř ze sta procent hrazeno z evropských fondů. Fakulta ušetřila značnou část finančních prostředků také díky tomu, že centrum nevzniklo na zelené louce, ale přestavbou budovy bývalého děkanátu.

 

Výstavbu nové cvičné nemocnice podpořilo i město Ostrava, které zafinancovalo projektovou dokumentaci v hodnotě téměř jednoho a půl milionu korun a do simulačního centra nakoupilo také přístroje v hodnotě osmi set tisíc korun. „Vzdělávání podporujeme dlouhodobě, je pro město klíčové. Tento výjimečný projekt naší lékařské fakulty umožní studentům v praxi vyzkoušet postupy v mnohdy kritických chvílích a získat potřebné návyky již při studiu. Výuka se z roviny výhradně teoretické posunula k praxi a jsem velmi rád, že tuto možnost praktického učení mají právě studenti naší lékařské fakulty a lékaři v Ostravě. Děkuji také všem, kteří se na přípravě tohoto neobvyklého projektu podíleli,“ uzavřel Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava.