Asi bude nejlepší, když se nám, Davide, trochu představíš.

Odjakživa jsem měl blízko k literatuře nebo ke knihám, a tak jsem se po střední průmyslové škole dopravní rozhodl vystudovat obory bohemistika a germanistika tady na naší Filozofické fakultě. Při té spoustě čtiva jsem zjistil, že mě nezajímá jen ta dějová linka, ale i grafická úprava textu, což je taky součástí knihy už od rozvoje písemnictví, i když si to málokdo uvědomuje. Takže jsem věděl, že bych rád svůj profesní život svázal s filologií, a v takovém případě v úvahu připadalo několik profesí: samozřejmě učitel, potom překladatel, tlumočník, redaktor, korektor, nu a právě i knihovník, kterým tedy v současnosti jsem.

Proč zrovna grafickou úpravu a ilustrace vnímáš jako důležité?

Jak se říká, ono to vlastně „tvrdí tu muziku“. Protože můžete mít napsanou sebelepší knihu, ale pokud není graficky precizní, čtenář se v tom špatně orientuje a musí se k různým pasážím několikrát vracet. To ho strašně unavuje a text mu to znechutí. Tento nešvar se vyskytuje třeba i u bakalářských nebo diplomových prací, které sice mohou být převratné ve vědeckých nebo badatelských zjištěních, ale pokud se čtenář v textu špatně orientuje, každá strana vypadá jinak, tak to sráží úroveň té práce, a to je určitě škoda.

Takže ses rozhodl zvýšit úroveň závěrečných prací na univerzitě?

Ono to nebylo tak úplně z mé hlavy, ale když jsme v knihovně prováděli „revizi“ našich vzdělávacích akcí, tak jsme si uvědomili, že pokrýváme prakticky celý proces vzniku závěrečných prací, jako je vyhledávání zdrojů nebo práce s citačními manažery. Ale vlastně to finále, což je formální úprava dokumentu, trošku opomíjíme, stejně jako studenti, kteří tuto činnost nechávají na poslední chvíli a nepovažují ji za důležitou. Proto jsme se rozhodli zkusit zařadit do vzdělávání i typografii. Na univerzitě sice existuje šablona pro tvorbu bakalářek a diplomek, která je určitě dobrým pomocníkem, ale když ji student neumí správně využít, tak mu tu práci vlastně neusnadní a může přinést spoustu stresových chvil těsně před termínem odevzdání.

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

Jan Amos Komenský

Tady zřejmě narážíš na problematiku některých funkcí Wordu, že?

Není problém ani tak s Wordem, jako spíš s tím, že neumíme ty funkce efektivně využít. Jsme sice společnost, která pracuje s počítačem dennodenně, ale lidé třeba nevědí, že existují funkce jako Konec stránky, Dělení slov nebo Oddíly.

Jsou to ty věci, na které se tě studenti během lekcí nejvíc ptají?

Ano, ale potom to jsou další problematické věci, jako je třeba číslování stránek, formátování odstavce, vytvoření obsahu… Třeba u obsahu se často setkávám s tím, že si ho studenti vytvářejí ručně, i když Word nabízí jeho automatickou tvorbu. Ale s tím souvisí i to, že ten text musí být správně naformátovaný už od začátku.

Jaké vídáš nejčastější chyby, kterých si pisatelé třeba ani nebývají vědomi?

Tak vedle gramatických a stylistických chyb se jedná často o takzvané parchanty, což jsou osamocené řádky na začátku nebo konci stránky. Dále je problém se souvislými bílými pruhy v textu, neboli řekami, které se nejčastěji vyskytují u textu zarovnaného do bloku. I tento problém se dá jednoduše vyřešit dělením slov. Ale i tady si musíme dávat pozor, abychom slova nedělili špatně; aby nám nevznikly třeba vulgarismy.

Dalším problémem je neznalost rozdílu mezi spojovníkem a pomlčkou. Mnoho lidí si myslí, že když stiskne „klávesu s čárkou“ vedle Shiftu, vysadí se mu pomlčka, ale on je to vlastně spojovník. Ten může i změnit gramatický význam dané věty.

Co mají tedy dělat studenti, kteří o spojovníku nikdy neslyšeli, nebo si třeba jen nejsou jistí, že mají závěrečnou práci napsanou typograficky správně?

Nejjednodušší je se nám ozvat do knihovny a domluvit si individuální konzultaci. Na ní si ukážeme nejzásadnější typografické nedostatky jejich práce a jak je vyřešit. Určitě se ale nejedná o to, že bych celou práci formátoval, spíš o navedení správným směrem. Vedle individuálních konzultací si můžete objednat i seminář na míru třeba pro celou studijní skupinu nebo pro své studenty.

Proběhlo už několik těchto seminářů, jsi zapojen i do pravidelných Infolekcí, které se konají na jaře a na podzim, ale vždy probíhaly jen prezenčně. Proč?

To je otázka na tělo. Protože jsem mimo jiné bývalým učitelem, který má zkušenosti i s distanční výukou, zjistil jsem, že potřebuju bezprostřední kontakt s posluchači, a to především u komplikovanějších věcí, což typografie a formátování podle mého názoru jsou.

Zní to, jako by sis kolikrát musel rvát vlasy…

…ale to vůbec ne! Naše Infolekce nebo semináře se nesou vždy ve velmi uvolněném duchu, protože studenti sami ty informace získat chtějí. Ale co bych tady o tom sáhodlouze vyprávěl, přijďte se podívat sami!