Ani v současném složitém období, kdy jsme se museli vypořádat s přechodem výuky do virtuálního prostředí, jsme přes všechna úskalí nezavřeli pomyslná vrátka aspirantům pedagogiky a umožnili jsme jim absolvovat své první profesní krůčky na naší škole.

Naši školu zájem budoucích učitelů těší, neboť i pro naše kolegy jsou setkání s praktikanty a jejich moderními pohledy na výuku zajímavá a přínosná.

Aktuálně na obchodní akademii působí skupina praktikantů, kterým jsme dali možnost vstoupit do výuky českého jazyka, španělštiny, dějepisu aj. předmětů a vyzkoušet si tak trochu jinou formu edukace v online prostředí.

I přes komplikovanou situaci s pandemií mi OA jako jedna z mála škol umožnila uskutečnit vysokoškolskou praxi.

Mezi vybranými studenty je i slečna Denisa Gregořicová, studentka historie a českého jazyka, která nám řekla: „Vaši školu jsem si vybrala z toho důvodu, že jsme tam měli v rámci náslechové praxe možnost zúčastnit se hodin vašich kolegů. Navíc mi byla vaše škola ochotna poskytnout potřebnou praxi v takto komplikované době, kdy se většina škol zdráhala praktikanty přijímat.“ Andrian Pustowka, který u nás momentálně vyučuje španělštinu a dějepis, se nám zase svěřil: „I přes komplikovanou situaci s pandemií mi OA jako jedna z mála škol umožnila uskutečnit vysokoškolskou praxi. Po celou dobu praxe ke mně převládá ze strany vyučujících přátelský přístup.“

 

Naši školu zájem budoucích učitelů těší, neboť i pro naše kolegy jsou setkání s praktikanty a jejich moderními pohledy na výuku zajímavá a přínosná. Jsme rádi, že jsme vám mohli v této nelehké době pomoci a přejeme vám ve vaší budoucí profesi hodně úspěchů!