Vážená paní, vážený pane,
knihovna OU předkládá návrh dokumentů k vyřazení (důvod vyřazení hlavně multiplicita). Seznamy jsou k dispozici na Portálu OU (nutno se přihlásit – univerzitní knihovna – dokumenty – vyřazené dokumenty). Nabídka je platná do 31. července 2015. K tomuto návrhu se můžete ve stanoveném termínu vyjádřit. Poté budou dokumenty nabídnuty ostatním knihovnám, tak jak ukládá knihovní zákon č. 257/2001 Sb., § 17.
Jako identifikační znak uvádějte úbytkové číslo, signaturu a přírůstkové číslo u jednotlivých žádaných dokumentů. Děkuji.
S pozdravem


E-maily tohoto znění jsou rozesílány vedoucím kateder průběžně už alespoň čtyři roky. (Vedoucí pak tyto e-maily mohou předat dál. V rámci efektivity lze v knihovně požádat o přidání do seznamu přímých adresátů. To není problém.)

Jak jsme sbírali vyřazované knihy

První takový přeposlaný e-mail jsem dostal od vedoucí před asi těmi 4 roky. Ať se podívám, zda knihovna vyřazuje knížky, které by pro nás (na katedře) mohly být užitečné. Předpokládal jsem jejich zařazení do katedrové knihovny, které v té době vznikaly. Vybrat knížky, které se ještě mohou potřebovat, to je „hádáním z křišťálové koule“. Vyřazovaných knížek bylo někdy tolik, že i po zařazení 3 kusů do knihovničky od jednoho titulu zbylo ještě dost dalších kusů. Proto jsem oslovoval i další kolegy, zda mají zájem i o tyto zbývající knihy (případně, které knížky by vybrali podle svého názoru).
A tak to ty čtyři roky fungovalo. Něco jsme stáhli „do katedrové knihovny“, něco si sem tam „ulili“ pro sebe. (Rozumějte. Vyřazení knihy znamená úplné vyřazení z veškeré evidence knihovny. Oficiálně přestane existovat. Občas se v knihovně ptám, zda svou chamtivostí neberu i to, o co mají zájem jinde. Dostávám odpověď, že ne, nikdo jiný zájem neprojevil. Snad to tak je…)
Háček je v tom, že ani my na katedrovou knihovnu nemáme tolik místa. (I budova A má svoje pevné rozměry. Přesto si občas kladu otázku, jestli s tím byť omezeným místem dobře hospodaříme.) Nakonec celé vyřazování zdegenerovalo tak, že každý si vybere knížky podle své libosti a vezme si je. Formálně v pořádku. Jen vize o tom, že budou k dispozici v katedrové knihovně, bere za své.

Co se stalo letos v červnu…

…co mě donutilo tyto úvahy napsat? Objem knih vyřazených z knihovny byl tentokrát opravdu obrovský. Kolekce vyřazovaných knih je opravdu různorodá. Lingvistika (několikasvazkové slovníky spisovného jazyka českého, Pravidla pravopisu, včetně odborných prací o českém jazyce), angličtina (mimo jiné knihy a originální slovníky vydané nakl. Longman v Británii), matematika, fyzika, chemie, geografie, botanika (několikasvazková Květena České republiky, dvousvazkový klíč k určování rostlin) apod., nyní i lékařství. Když seznamy vyřazovaných knih vidím, ptám se sám sebe: na ostatních katedrách o tom neví? nemají zájem? nebo nemají místo?
Vyřazované knížky jsou často starší (vydané před rokem 1990), převážně zachovalé, někdy nové (silné kompendium o Linuxu, Květena ČR), některé o ničem a některé velmi cenné. Vzpomínám na klasické čtyřsvazkové učebnice matematické analýzy od Vojtěcha Jarníka (Diferenciální počet 1 a 2 a Integrální počet 1 a 2). V antikvariátech prý k nesehnání, a když, tak i za 1000 Kč. Z knihovny toho šly ven jedna nebo dvě bedny. Nebo Přehled užité matematiky od Karla Rektoryse. Celkem asi 15 kusů ven. Hm…
Buď jak buď, vyřazených knížek už leží v knihovně velmi mnoho a místo není. Přibližně v září bude objednán velký kontejner…

Příčiny minulé a vize budoucí

Můj názor ohledně příčin je jednoduchý: stále stejně velké prostory dané před dvěma desetiletími, růst univerzity, nákup nové literatury. Je jasné, že jiná literatura bude „vytěsněna“ ven.
Ohledně vize. Říkám rovnou, můžeme to nechat tak. Anebo…
Mohli bychom mít novou, větší, modernější budovu knihovny? S přístupem čtenáře přímo do fondu knihovny. Zkrátka supervelká studovna s možností výpůjčky. Takto funguje například Národní technická knihovna v Praze (další knihy jsou v depozitářích na vyžádání), matematická knihovna MFF UK v Praze-Karlíně nebo Univerzitní knihovna Univerzity v Trieru (Německo).
A ano… i nové budovy fakult by bylo pěkné mít poblíž. S ubytovacími a stravovacími kapacitami – pro studenty, hosty univerzity i zaměstnance. Kampus.
Nějaké návrhy o kampusu pro OU ze strany Vítkovic (od p. Světlíka) padly. Byly snad nekoncepční?

Řešení současné?

Stávající stav s vyřazováním knížek je divoký. Knížky se sice nabízejí ostatním knihovnám v ČR podle zákona, ale knihovny si vezmou jen zlomek. Skoro vše zbude. V podstatě to dopadá tak, že kdo chce, co chce, si může odnést… Myslím, že je škoda fond knihovny takto rozebrat.
Tedy řešení: Najde se v generelu OU vhodná budova, která by mohla sloužit jako depozitář knihovny? Když už v knihovně není místo – nebylo by lepší (místo kompletního vyřazení knihy z fondu a následném rozebrání resp. odvozu do sběru, kontejner bude!) nejdříve uvažovat o převedení do fondu příslušné katedrové knihovny?


 
Doplnění v článku Návrh vyřazených dokumentů – dodatky.