Vybrali byste Vy knížku o Fortranu?

Fakta: Programovací jazyk Fortran vznikl v 50. letech 20. století, udržován je dosud, používá se pro vědeckotechnické výpočty, na naší univerzitě se nevyučuje, katalog knihovny říká, že z 27 knížek o Fortranu byly jen dvě půjčeny jedenkrát. Knihovna nějaké knížky o Fortranu vyřadila a dozvěděli jste se o tom. Zařadili byste Vy takovou knížku do katedrové knihovny (protože v budoucnu se snad ještě použije)?

Odpověď se zdá být zřejmá. Proto hlubší zamyšlení: Existuje odvětví matematiky zvané numerická matematika. Řada algoritmů je naprogramována právě ve Fortranu (bylo tak učiněno již před desetiletími; tyto knihovny jsou funkční a používají se dosud). To, že zde Fortran nikdo nepoužívá, může znamenat také to, že zde nemáme žádného experta přes numerickou matematiku. (Přestože superpočítač v Ostravě máme.) Lze předpokládat, že ani ve výhledu řekněme 20 let žádný expert na numerickou matematiku nebude na naší univerzitě působit nebo nebude předávat své znalosti studentům? Třeba se někteří studenti budou chtít stát také takovými experty a budou se chtít naučit i ve Fortranu.
Vybrali byste Vy knížku o Fortranu?

Aha…!?

Příklad s Fortranem jsem vybral schválně. Kolegové z jiných specializací mohou najít své perličky. Chtěl jsem jen ukázat, jak těžké je najít pravidlo pro knížky, které už „nebudeme potřebovat“.
Nelze jen z prostého faktu, že knížku si nikdo nepůjčil: Knížka může být poplatná socialistické době svého vzniku nebo o ničem. Plno méně zdařilých publikací vychází i dnes. Jenomže to může znamenat i jiný extrém, totiž že daný obor se na OU nedělá. Potom je otázkou dalšího směřování univerzity, zda takovou knížku v budoucnu uplatníme, anebo ji dnes odložíme do kontejneru, který bude přistaven.


 
Původní článek: Návrh vyřazených dokumentů.