Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. je jedním ze zakladatelů oboru klinická farmakologie v České republice a průkopníkem metody „Terapeutické monitorování léčiv – TDM“ jako součástí personalizované farmakoterapie. Doslova na „zelené louce“ se mu podařilo v Ostravě vybudovat první pracoviště klinické farmakologie v České republice, které je nyní vedoucím pracovištěm nejen v ČR, ale je vysoce hodnoceno jako špičkové v celosvětovém měřítku.
Ve svém oboru má rozsáhlé zkušenosti, celoživotně je aktivní v oblasti pregraduální výuky i postgraduálního vzdělávání. V oblasti výzkumu dosáhl významných výsledků dokumentovaných rozsáhlou publikační činností i založením vlastní vědecké školy. Je zakladatelem České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP a mezinárodně uznávaným odborníkem nejen v oboru klinická farmakologie.
Z těchto důvodů mu byla v září tohoto roku udělena k jeho významnému životnímu jubileu Zlatá pamětní medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) za celoživotní činnost pro obor klinická farmakologie. Jedná se o druhé nejvyšší ocenění udělované předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a o to cennější je, že toto ocenění doposud nezískal žádný lékař Moravsko-slezského kraje.
Prof. Grundmann má ještě další prvenství, jako doposud jediný v České republice byl členem výboru Evropské společnosti pro klinickou farmakologii a terapii, zorganizoval 1. Evropskou konferenci terapeutického monitorování léčiv a toxikologie a také 13. Evropskou konferenci klinické farmakologie a terapie a získal organizaci 20. Světové konference terapeutického monitorování léčiv a toxikologie pro rok 2022 v Praze. Prof. Grundmannovi byla v tomto roce udělena také Zlatá medaile Slovenské lékařské společnosti za rozvoj medicíny na Slovensku.
Doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Primář Oddělení klinické farmakologie ÚLD FN Ostrava
Předseda České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP