Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V únoru letošního roku bylo uzavřeno čtyřstranné Memorandum o spolupráci v rámci projektu „Šachy do škol“. Společným cílem Statutárního města Ostrava, Šachového svazu České republiky,  Ostravské univerzity a Střediska volného času Korunka v tomto memorandu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách. Budoucí pedagogové studující na Ostravské univerzitě mají proto jedinečnou příležitost zdarma získat oprávnění vyučovat šachy na základních školách v rámci výuky.
„Naší ambicí není za každou cenu vychovávat šachové mistry, i když samozřejmě podpoříme mimořádné talenty. Tou hlavní snahou je nabídnout dětem již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě. Šachy je učí soustředěnosti a rozvíjejí jejich kombinační schopnosti, které mají dopad i na výuku matematiky a technických oborů,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.
Šachy jsou součástí osnov už ve více než třiceti zemích světa a poptávka po instruktorech a vedoucích šachových kroužků na základních školách roste také v Česku. Po absolvování online kurzu zdarma budou studenti Ostravské univerzity disponovat certifikátem „trenérů 4. třídy“, který by měli stihnout absolvovat do září 2020.
„Tuto možnost pro naše studenty velmi vítáme, je to pro ně příležitost rozšiřovat si obzory a třeba najít i způsoby, jak dětem výuku zpestřit. Zároveň považuji za důležité, aby školy nejen učily fakta a souvislosti, ale dávala dětem také příležitost posilovat své další schopnosti,” dodává rektor Ostravské univerzity Jan Lata.
Veškeré informace k projektu Šachy do škol a další informace naleznou na webových stránkách Šachového svazu České republiky. Informace a přihlášení se k Online školení trenérů 4. třídy jsou k dispozici zde. Pokud budete mít zájem získat další informace k vedení šachových kroužků nebo budete již disponovat certifikátem trenéra 4. třídy, můžete kontaktovat ředitelku SVČ Korunka Mgr. Janu Secovou: jana.secova@svc-korunka.cz;  tel.775 104 422.