Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na mnoha univerzitách je velmi těžké vybojovat si svou stáž v zahraničí a dostat se mezi „vyvolené“, kteří vycestují. My věříme, že je to zkušenost k nezaplacení, proto se snažíme umožnit výjezdy co nejvyššímu počtu studentů a vyhledáváme pro ně také nové možnosti i mimo program Erasmus +.
Neustále navazujeme nové spolupráce se zahraničními univerzitami a dáváme prostor i studentům vybrat si vlastní zemi a univerzitu. Internacionalizace je totiž stěžejním bodem mezi strategickými cíli Ostravské univerzity.