Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve čtvrtek 4. 10. zemřel v Nottinghamu po těžké nemoci jeden z největších znalců života a díla Leoše Janáčka prof. John Tyrrell, DPhil, FRCM, emeritní profesor Cardiff University. Této významné osobnosti, která se pravidelně účastnila ostravských konferencí Janáčkiana a několikrát přednášela ostravským studentům, schválila Vědecká rada Ostravské univerzity před rokem a půl udělení čestného titulu „doctor honoris causa“. K slavnostnímu aktu předání mělo dojít přesně před rokem na slavnostním zasedání Vědecké rady OU. K tomu už bohužel nedošlo, protože se dramaticky přihlásila zákeřná choroba, se kterou statečně bojoval celý letošní rok a jíž nakonec podlehl.
Profesor Tyrrell pocházel z Jižní Rhodesie (dnes Zimbabwe). Narodil se v městě Salisbury (Harare) 17. 8. 1942. Při studiu muzikologie v Kapském Městě se seznámil prostřednictvím gramofonových desek s českou hudbou, zvláště s operami Leoše Janáčka. Desky si vypůjčil od Čecha žijícího v Africe a u něj se pak začal učit česky. V roce 1964 přesídlil do Velké Británie, kde pokračoval v doktorském studiu na Oxfordské univerzitě. Jeho disertace (Oxford, 1969) byla věnována operám Leoše Janáčka. Na studium Janáčkových oper získal stipendium Britské rady (1966–67) a 12 měsíců měl možnost seznámit se v brněnském Hudebněhistorickém ústavu Moravského muzea se zde uloženými autografy Janáčkových oper. Do tehdejšího Československa se pak Tyrrell ještě několikrát vrátil na delší studijní pobyty, při kterých si výrazně vylepšil svoji češtinu.
Po vzniku Ostravské univerzity pobýval i v Ostravě, kde se účastnil hudebněvědných konferencí a několikrát přednášel ostravským studentům Pedagogické fakulty i Fakulty umění. Například svou přednášku v červnu 2016 v aule Ostravské univerzity o tom, jak psal Janáček své opery (pronesenou kouzelnou češtinou), uvedl slovy: Asi se budete divit, proč já Angličan budu mluvit o tématu české hudby a Janáčka, které studují čeští muzikologové řadu let. Ale můj pohled na řadu otázek viděných jaksi zvenčí může problémy vidět třeba trochu jinak. Vždyť Janáček dnes nepatří jen Čechům, ale světu.
Ve svém souhlasu s udělením čestného doktorátu zase napsal: Při svých studijních pobytech v Československu a pak v České republice  jsem si velmi oblíbil Ostravu a zdejší region, místa úzce spjatá s Leošem Janáčkem. Bylo to pro mne velká zkušenost vidět na vlastní oči ta místa, o kterých jsem předtím jen četl. Byl jsem ovšem několikrát v Janáčkových rodných Hukvaldech, ale také jsem poznal místa, kde mistr sbíral lidové písně a tance (Kunčice, Čeladnou, Trojanovice, Kozlovice, Petřvald, Kopřivnici) a místa, která inspirovala některé jeho skladby (Frýdek-Místek, Soláň, Staré Hamry).
Profesor John Tyrrell je autorem mnoha knih, vědeckých studií a edic Janáčkových oper. Nejvýznamnější z nich je ovšem obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografie čítající celkem přes 2000 stran knižního textu Janáček: Years of a Life, 1 (1854–1914), 2 (1914–1928) (London 2006, 2007). Prof. Tyrrell připravoval (ve spolupráci s českým překladatelem Tomášem Suchomelem) české vydání této mimořádné monografie v brněnském nakladatelství Host. Bohužel ani vydání prvního svazku monografie, který je již v tisku, se autor nedožil. Tento vynikající vědec a propagátor české hudby ve světě dostal u nás mnoho vyznamenání a ocenění za svoji záslužnou činnost. Čest jeho památce.

prof. Tyrrell


prof. Tyrrell


prof. Tyrrell


prof. Tyrrell


prof. Tyrrell


Stáhnout (PDF, 869KB)


Stáhnout (PDF, 679KB)


Stáhnout (PDF, 791KB)