Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Již tradičně probíhá každým rokem v zimním semestru výuka zahraničních vyučujících ve třech kurzech, nabízených pro NMgr. studijní obory – Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce, oba v prezenční a kombinované formě studia. Výuka je realizována v anglickém nebo německém jazyce. Vždy se setkává s velkým zájmem studentů a je opětována pozitivním ohlasem.
prof. Dr. Detlef Baum, Dr. h. c., emeritní profesor z německé University of Applied Science Koblenz, přednáší v kurzech Sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech. Studující se naučí kriticky nahlížet a analyzovat makro-sociální problémy. Základním východiskem budou sociologické interpretace procesů ve společnosti, perspektiva sociální politiky a nástroje její analýzy. Studující si připomenou základní směry sociologického myšlení, základní sociologické teorie společnosti a poznatkový aparát sociální politiky, to vše v přímé aplikaci na makro-sociální problémy. Na příkladu chudoby a sociální exkluze si studující vyzkouší vlastní analýzu.
prof. Dr. Juha Erkii Antero Hämäläinen, Dr. h. c. z finské University of Eastern Finland přednáší v kurzech Teoretické sebepojetí sociální práce. Cílem je představit a analyzovat hlavní tradice teoretického sebe-pojetí sociální práce a předpoklady rozvoje sociální práce jako vědy. V rámci tohoto kurzu je popisována rozličnost sociální práce v teorii a praxi jako velká intelektuální výzva pro formování teorie sociální práce. Při zabývání se touto výzvou je zdůrazňován význam komparativního pohledu a výzkumu. Pozornost je věnována především možnostem a perspektivám rozvoje sociální práce jako vědy.
prof. Dr. Peter Konrad Erath, z německé University of Eichstaett-Ingolstadt, přednáší v kurzech Koncepce a vývoj kvality v sociální práci. Cílem je umožnit studujícím rozvinout teoretické porozumění a kritické povědomí o konceptech kvality v rámci sociálních služeb a prohloubit znalosti metod, nástrojů, které poskytují manažerům možnost řídit kvalitu v organizacích na různých úrovních.
Studenti mají ve výuce jedinečnou možnost osobně načerpat zkušenosti ze zahraničí, diskutovat o problémech současné doby z pohledu zahraničního vyučujícího, komparovat je s problematikou v České republice a taktéž si procvičit odbornou terminologii v cizím jazyce.
Bližší informace o konkrétních datech výuky a možnosti osobní konzultace s výše uvedenými vyučujícími Vám podá tajemnice KAM FSS OU pro NMgr. obory Mgr. Kateřina Lukešová na adrese katerina.lukesova@osu.cz nebo vedoucí katedry sociální práce Dr. Marie Špiláčková na adrese marie.spilackova@osu.cz .