Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. Dr. Juha Erkii Antero Hämäläinen, Dr. h. c. z finské University of Eastern Finland zavítal na fakultu ve dnech 25.-27. 9. 2017 na svou pravidelnou výuku.
Studenti navazujících magisterských oborů Katedry sociální práce absolvovali přednášky v předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce. Přednášky pana profesora jsou nedílnou a významnou součástí celého obsahu předmětu, které doplňují celosemestrální cvičení. Co bylo obsahem, jaké otázky si společně studenti s vyučujícím kladli? Pozornost byla věnována především možnostem a perspektivám rozvoje sociální práce jako vědy. Zdůrazňován byl také význam komparativního pohledu a výzkumu v sociální práci. Přednášek se aktivně účastnili také studenti za zahraničí, kteří na fakultě studují v rámci programu Erasmus + a dalších meziuniverzitních zahraničních smluv.
Součástí programu byla i přednáška pro studenty doktorského studijního programu Sociální práce s názvem ”Designing social work research: anything different?” Během setkání proběhla konstruktivní výměna názorů a zkušeností v rámci odborného diskurzu mezi profesorem z Finska a doktorandy z fakulty.
Přednášky pana profesora Hämäläinena se těší každoročně zájmu i oblibě studentů. Mimo získání aktuálních odborných poznatků si mají možnost studenti ověřit také své jazykové kompetence v anglickém jazyce.
Marie Špiláčková
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy