Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Výstavní projekt SHAKE UP je možno vnímat jako výběr z aktuální tvorby Milana Cieslara z let 2017 – 2019.  Návštěvníkovi je nabízen takový malířský zážitek, který se opírá o skutečnost nové tvůrčí energie, jejíž silně reduktivní forma konfrontuje sémantická pole různých obrazových vrstev s  finálním časem apelativních biomorfních cyklů, jakož i meditativních sérií elementární geometrie.
 
Autorovi je blízký lehce ironický rejstřík výtvarného projevu, o němž hovoří  jako o „malířské antihmotě“. Tou jest práce  průmyslovými barvami, spreji a tiskovými šablonami. „Obrazy vznikají rychle a v sériích.“
 
Nezbytnou a v minulosti již mnohokrát osvědčenou tvůrčí metodou je  překrývání výchozích obrazových struktur  souvislými barevnými plochami,  které mohou být následně dále přepracovávány. Tvůrčí způsob je myšlenkově kotven principem neustálé a radikální změny obrazového rámce. Hotové dílo je  jen potud finálním produktem pokud se nestane součástí nového vizuálního konceptu.
 
Z výše řečeného nevyplývá, že by vizuálně komprimované existenciální gesto sublimovalo zorným úhlem jaksi malířsky inkognito. Stejně tak není možné usuzovat ani na to, že hraniční poloha maleb Milana Cieslara, je nepochybně malířsky nutkavým zakoušením šíře možností výsledného výrazu.
 
Řečené i nevyřčené je nutno ještě doplnit o zdánlivě nevýznamnou informaci,  týkající se prezentovaných děl, nacházejících své významné místo v měřítku  nejnovějších obrazů, jež svá divácká ohniska nacházejí i v „monumentálnějších“ formátech.
 
Tomáš Koudela