Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády, který však byl již od června 2016 neúplný z důvodu odvolání profesorky Evy Sykové (kauza léčby pomocí kmenových buněk). Nyní byl jejím chybějícím členem pro medicínské obory jmenován Jan Lata – rektor Ostravské univerzity.
„Jmenování do RVVI si velmi vážím, je to ocenění nejen mé práce, ale i významu Ostravské univerzity. Pro univerzitu je pochopitelně důležité mít možnost určitým způsobem ovlivňovat podmínky pro výzkum v České republice,“ říká Jan Lata.
RVVI obecně připravuje a kontroluje národní politiku v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Její členové jsou přední čeští odborníci z různých oblastí a jmenuje je vláda na návrh předsedy Rady. Coby člen RVVI se bude Jan Lata podílet například na přípravě návrhu rozpočtu na vědu nebo na novém zákoně o podpoře výzkumu.
Spolu s Janem Latou byl jmenován také profesor Jiří Witzany, který vystřídá profesora Iva Vondráka (emeritní rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava), jenž byl na vlastní žádost odvolán v říjnu.