Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

O tom, že územní plánování není jenom souhrnem právních předpisů, vyhlášek a změti čar a barviček ve výsledném územním plánu, se letos přesvědčili studenti Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Během semestru se seznámili s hlavními trendy v environmentálním pojetí územního plánování, formou hry simulovali proces pořízení územního plánu a zhlédli deset dokumentů věnovaných rozličným aspektům územního rozvoje. Zúčastnili se také mezioborové diskuze na téma rozdílného vnímání funkcí veřejného prostoru společně se studenty architektury Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Pokud vás odpovědi na otázky kolem veřejných prostranství, jejich návaznosti na klimatické změny a na to, jak to řeší město Ostrava, zajímají, zveme vás srdečně na závěrečnou prezentaci semestrálních projektů na téma Veřejná prostranství města Ostravy a jejich adaptace na klimatickou změnu. Prezentace studentských prací našich studentů Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU se uskuteční ve středu 14. prosince 2016 od 12 hodin v atriu Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě.
Svoji účast pod vedením Ing. arch. Evy Špačkové přislíbili také studenti architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Můžete se tedy těšit na zajímavou mezioborovou diskuzi.

Stáhnout (PDF, 655KB)