Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Konference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu.
Autoři vítězných příspěvků v jednotlivých sekcích opět získají finanční a věcné ocenění.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na oddělení VaV Lékařské fakulty OU, na tel. č. +420 553 461 717, +420 553 461 718 nebo na mailu researchmed@osu.cz.
Srdečně Vás zveme.
Těšíme se na Vaši účast!