Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Navštivte 13. června v 17:30 Centrum Pant a zjistěte více o tom, jaká je role vody v krajině. Je vysychající krajina ohrožením pro obyvatele Ostravy? Jak jsme připraveni na změny klimatu? K tématu vody a klimatické změny zazní fakta a východiska vědců z Ostravské univerzity a VŠB-Technické univerzity Ostrava, které doplní zástupce statutárního města Ostravy. Zjistěte něco víc o hospodaření s vodou, o kvalitě vody v období sucha a o tom, jak sami přírodu svým chováním ovlivňujeme.
Za Ostravskou univerzitu přijde na besedu s názvem Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný debatovat děkan Přírodovědecké fakulty docent Jan Hradecký, za VŠB-TUO Miroslav Kyncl a jako zástupce města se tentokráte připojí magistra Kateřina Šebestová.
Zúčastněte se další besedy z cyklu Večery s vědci, která volně navazuje na Noc vědců. Vstup je zdarma.