Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity v Ostravě si vás dovoluje pozvat na Vánoční koncert, který se koná pod záštitou děkana PdF OU doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.
Vánoční koncer VPS OU