Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Milí přátelé Ostravské univerzity,
letošní rok byl pro naši univerzitu zlomový. Zaznamenali jsme několik úspěchů, které Ostravskou univerzitu vynesly vysoko mezi české vysokoškolské špičky. Získali jsme jako 6. univerzita v České republice institucionální akreditaci, podařilo se získat miliardovou dotaci pro stavbu nového univerzitního kampusu na Černé louce, na největším veletrhu vzdělávání v Česku a na Slovensku Gaudeamus Brno jsme po více než deseti letech zamíchali karty a sesadili z prvního místa pražskou a brněnskou techniku, výrazně jsme pokročili směrem k získání prestižního ocenění HR Award, podařilo se zásadně posílit internacionalizaci a dát tak o Ostravské univerzitě vědět v celé Evropě i za oceánem.
Tyto úspěchy jsou milníky, které pro Ostravskou univerzitu mají dlouhodobý význam a věřte nebo ne, v univerzitním světě se už o nás jen nešušká, mluví se o nás nahlas, s úctou a respektem. Za to patří velké díky všem, kteří přiložili ruku k dílu a společně s námi pracovali pro budoucnost Ostravské univerzity.
Letos jsme také získali cennou zpětnou vazbu od zaměstnanců, kteří vyjádřili spokojenost. Z průzkumu značky jsme zjistili, že nás lidé vnímají pozitivněji, než před pěti lety. Data získaná od uchazečů také zbortila mýtus, že Ostravská univerzita je pro studenty jakousi „záchranou“ – ukázalo se, že jen velmi malé procento studentů si podává přihlášku jinam a my jsme tak pro většinou z nich první a jedinou volbou.
Tato fakta nás utvrzují v tom, že univerzita, pro kterou pracujeme a mnozí doslova dýcháme, je pevná, kvalitní a úspěšná instituce, která raketově roste. Stále však vidím prostor pro její rozvoj a proto jsem nepopsatelně rád, že mohu být u dalších čtyř let jejího života. Tímto vám ještě jednou děkuji za projevenou důvěru.
Rok 2018 pro nás byl ale také velkou výzvou. Museli jsme čelit několika krušným momentům, které přinesl zásah zvenčí. Situace, kdy se ve vedení Lékařské fakulty rozhodnutím soudu ocitli dva děkani, nebo kdy jsme museli prověřovat kvalitu závěrečné práce ministra, byly nepříjemnou mediální zkušeností. Věřím však, že se nám podařilo situaci ustát a zachovat čest univerzity.
Byl to také rok plný vzpomínek, které se upínaly nejen ke 100. výročí založení Československa, ale také všem dalším osmičkovým výročím, které v české historii sehrály zásadní roli. Oslavy těch pozitivních a připomínání těch negativních událostí československé historie se staly obsahem mnoha diskuzí s vědci, výstav, pietních akcí, oslav a dokonce i jedné hudebně-divadelní inscenace z dílny Ostravské univerzity. Jsem rád, že právě díky těmto aktivitám zde naše univerzita není jen pro své studenty, ale pro nejširší veřejnost. Takový přesah univerzity je zásadní – univezita veřejnosti nabízí erudovaný pohled na často komplikované jevy, jejichž jednoduchá vysvětlení bývají zdrojem nebezpečných předsudků a schémat.
Přeji si, aby rok 2019, ve kterém si budeme připomínat neméně významnou historickou událost z roku 1989, byl pro Ostravskou univerzitu i naši společnost rokem, který naplní ideály, po kterých jsme před třiceti lety volali. Aby to byl rok plný moudrosti, racionality, spravedlnosti, morálních zásad a demokratických rozhodnutí. Kéž by takový byl nejen nový rok, ale celé další století.
Jan Lata