Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Po křtu naváže přednáškou, kde posluchače seznámí nejen s knihou i tématy, jimž se dlouhodobě věnuje. Moravec v knize rozebírá hojně používané pojmy jako je nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace – v současnosti jedny z nejčastěji se vyskytujících slov, pod něž můžeme v souvislosti s proměnami audiovizuálních médií skrýt ledacos. Společně s Václavem Moravcem se tak můžeme zamyslet nad tím, jakou dynamickou proměnou prochází současná média, co všechno se skrývá pod digitální mediamorfózou a jako roli dnes sehrává uživatel a konzument médií v okamžiku, kdy se sám stává producentem či aktérem. Technologické novinky otevírají zcela nové možnosti v mediálním světě, který se tak za poslední desetiletí dramaticky mění. Po přednášce bude prostor i k následné diskuzi.
Kdy: pondělí 7. listopadu od 12 hodin do 14 hodin
Kde: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Tř. Čs. Legií 9, posluchárna E304
Přednáška je veřejná a vstup zdarma.
 
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Narodil se v Ústí nad Orlicí, vyrůstal v Letohradě. Absolvoval Gymnázium v České Třebové a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kde v roce 2000 dokončil magisterské studium v oboru Masová komunikace. Nyní působí na téže Katedře žurnalistiky FSV UK jako vyučující. V říjnu 2012 úspěšně obhájil na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě svoji disertační práci s názvem “Percepce sekundární viktimizace publikem v medializovaných případech týrání dětí”. Dlouhodobě se věnuje teoretické reflexi veřejnoprávních médií.
Od roku 1992 působí Václav Moravec kontinuálně jako televizní moderátor a redaktor. Za svoji kariéru prošel rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, v letech 1996-1999 externě spolupracoval s televizí Galaxie. Od února 2001 až do jejího uzavření 31. ledna 2006 byl redaktorem a moderátorem české sekce rádia BBC, moderoval pravidelné publicistické relace a od března 2001 také každý všední den pořad Interview BBC. Diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce moderuje od roku 2004.
Za moderování pořadu Interview BBC obdržel cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. Je také čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky.