Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 22.–23. 11. 2017 proběhla pod záštitou rektora OU prof. MuDr. Jana Laty na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU ve spolupráci s Fakultou umění OU mezinárodní vědecká konference Užitečná symbióza II: výtvarná kultura v interakcích / Useful Symbiosis II: Visual Culture in Interactions. Konference Užitečná symbióza II navázala na první ročník, jenž proběhl v roce 2011 v Olomouci, kdy ukázal, že zvolené téma poskytuje vhodnou platformu pro interdisciplinární diskuzi. V letošním roce byla v centru pozornosti výtvarná kultura – její místo a role v komplexním spektru vztahů a vazeb.
Dvoudenní konferenční klání se opíralo jak o dlouhodobě prezentovaný, tak i aktuální badatelský zájem z řad tuzemských i zahraničních akademických pracovníků, doktorandů a odborníků z praxe. Konference se zúčastnilo celkem 32 aktivních účastníků (z toho 15 zahraničních) z USA, Německa, Polska, Slovenska a České republiky, kteří své příspěvky přednesli v jedné z šesti sekcí či prostřednictvím posterové prezentace.
První den vědeckého vystoupení se odehrál ve třech sekcích (Veřejný prostor a umělecký provoz ve výtvarné kultuře; Tvůrčí proces ve výtvarné kultuře; Aktuální tendence ve výtvarné výchově). Pozitivní pracovní atmosféra našla svou pointu v podvečerních hodinách, kdy v prostorách Dolu Michal proběhla společná prohlídka národní kulturní památky spojená se stručným představením výstavních aktivit katedry výtvarné výchovy a následné živé diskuze při slavnostním rautu. Druhý konferenční den byl strukturován do těchto celků: Teorie výtvarné kultury a kulturní dějiny; Umělec a instituce ve výtvarné kultuře; výtvarná kultura a digitální svět.
Organizátoři konference Mgr. Milan Cieslar, Ph.D., Mgr. Pavel Forman, M. A., Ph.D. a Mgr. Tomáš Koudela mohou s potěšením konstatovat, že zvolené tematické okruhy se staly adekvátní platformou aktuálních teoretických, kulturně-historických a didaktických aspektů výtvarné kultury v interdisciplinárním kontextu a mnohé z širokého spektra příspěvků, respektive projednávaných témat obstály jako badatelsky relevantní výstupy, jež byly obsáhle komentovány účastníky konference v živé vzájemné diskusi, a to jak v plénu, tak i v kuloárech. Výstupem konference bude kolektivní monografie, která vyjde v průběhu příštího roku. Účastníci konference kladně hodnotili především neformální atmosféru celé akce. Organizátoři se již těší na další ročník, který proběhne opět na katedře výtvarné výchovy PdF OU.
Organizátoři konference

Užitečná symbióza


Užitečná symbióza


Užitečná symbióza


Užitečná symbióza


Užitečná symbióza