Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 13. 9. 2016 rektor Ostravské univerzity vyhlásil soutěž o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Vyhlášení obsahovalo orientační limity pro jednotlivé fakulty a jejich fakultní soutěže. Současně však byl stanoven limit i pro Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM).
Ústav samotný formálně nemá žádné studenty, ačkoliv se podílí na akreditacích i samotné výuce a školení doktorandů na PřF. Soutěž ale pojímá otevřeně bez omezení na jednotlivé fakulty, hlásit se může každý. Tematická souvislost podávaného grantu nebo propojení s výzkumem realizovaným na ÚVAFM je pochopitelně dodatečným zvýhodňujícím kritériem, nicméně nejedná se o nutnou podmínku. Zásadním kritériem pochopitelně bude vědecká kvalita.
Nic nikomu negarantujeme, soutěž musí být soutěží, nechť jen ty nejlepší projekty jsou financovány. Ale kdo nic ani nezkusí, nic získat nemůže.
[gview file=“http://alive.osu.cz/wp-content/uploads/2016/09/vyhlasenisgs2017_uvafm.pdf“ height=“300px“]