Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 13. 9. 2016 rektor Ostravské univerzity vyhlásil soutěž o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Vyhlášení obsahovalo orientační limity pro jednotlivé fakulty a jejich fakultní soutěže. Současně však byl stanoven limit i pro Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM).
Ústav samotný formálně nemá žádné studenty, ačkoliv se podílí na akreditacích i samotné výuce a školení doktorandů na PřF. Soutěž ale pojímá otevřeně bez omezení na jednotlivé fakulty, hlásit se může každý. Tematická souvislost podávaného grantu nebo propojení s výzkumem realizovaným na ÚVAFM je pochopitelně dodatečným zvýhodňujícím kritériem, nicméně nejedná se o nutnou podmínku. Zásadním kritériem pochopitelně bude vědecká kvalita.
Nic nikomu negarantujeme, soutěž musí být soutěží, nechť jen ty nejlepší projekty jsou financovány. Ale kdo nic ani nezkusí, nic získat nemůže.

Stáhnout (PDF, 316KB)