Potřeby dětí a mladých dospělých v ústavní výchově jsou stále živým tématem sociální práce. Fakulta sociálních studií proto ráda přijala odborné garantování, jmenovitě Kateřina Cilečková, Ph.D. a Monika Chrenková Ph.D., a spolupořádání konference Dospělým ze dne na den, kterou dne 8.11. 2018 v Aule Ostravské univerzity organizovala nezisková organizace Mimo domov, z.s. Samotné konferenci předcházelo promítání dokumentárního filmu – 10-ti výpovědí mladých mužů a žen, kteří se po opuštění ústavní výchovy museli osamostatnit bez podpory rodinného zázemí. Přidanou hodnotou filmu byla navazující diskuse se dvěma z aktérů.

Konference proběhla ve velmi profesionálním, ale zároveň přátelském duchu, jejím hlavním cílem bylo nejen upozornit na skutečnost, že v České republice dosud chybí systémové řešení podpory mladých lidí odcházejících z ústavní péče, ale spíše představit subjekty, které tuto podporu z vlastní iniciativy poskytují. Jde zvláště o systém doprovázení mladých dospělých a podporu hledání a udržení v zaměstnání. Dr. Chrenková přispěla do bohatého programu tématem Přípravy dětí na odchod v dětských domovech, zatímco Dr. Cilečková přednesla přítomným současnou situaci Sociálně právní ochrany v ČR a srovnání se zahraničím. Porovnání s potřebami mladých dospělých z USA v obdobné životní situaci poskytla dr. Andrea Nesmith, která je na fakultě na výzkumné stáži v rámci Fulbrightova stipendia.

Hlavním bonusem konference je vznik tzv. sociálního inkubátoru; díky spojení několika neziskových organizací je mladému dospělému nabídnuto zaměstnání, bydlení i podpora s chodem domácnosti.

Odborné garantky konference za FSS OU
Kateřina Cilečková
Monika Chrenková