Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

První ročník letní školy logiky a aplikací pořádaný ve spolupráci s European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) se letos konal v Itálii u jezera Lago di Como a jednalo se vůbec o první ročník této akce. Letní škola je věnována jak studentům doktorského studia, tak také mladým vědcům. Účastníci se během celého týdne účastnili dvou až tříhodinových tutoriálů, které jsou věnovány oblastem související s fuzzy logikou a jejími aplikacemi.
Letní školy se zúčastnilo několik studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování  (ÚVAFM). Přínos letní školy nespočíval pouze v pasivní účasti s možností naučit se novým poznatkům od předních evropských vědců. Organizátoři umožnili účastníkům v sekci k tomu určené prezentovat hlavní problémy a poznatky z výzkumu směřujícího např. k budoucím obhajobám disertačních prací. Doktorandi tak mohli dostat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů a od mezinárodních expertů. Navíc se mohli zviditelnit před důležitými potenciálními partnery v budoucím výzkumu a editory velice prestižních impaktovaných časopisů.
Kromě studentů a mladých postdoků se akce zúčastnil i Doc. Štěpnička, který na letní škole přednášel tutoriál o systémech s fuzzy pravidly. Dále na letní škole přednášel svůj tutoriál o agregačních operátorech i prof. Mesiar z STU v Bratislavě, který je také pracovníkem ÚVAFM. Ostravská univerzita tak měla dvojité zastoupení mezi zvanými přednášejícími, což byl vzhledem k nízkému počtu tutoriálů případ již jen belgické Ghent University.
Jelikož byla organizace druhého ročníku svěřena ÚVAFM, bude letní škola v roce 2016 organizována v blízkosti Ostravy a Ostravská univerzita v Ostravě bude mít další šanci se zviditelnit jako jedna z evropských špiček v této oblasti.