Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nejen touto, ale také mnohými dalšími myšlenkami českého soudobého skladatele Luboše Sluky byl naplněn první ročník Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum, který proběhl na Katedře klávesových nástrojů Fakulty umění v polovině února. Dvoudenní matiné, které otevřela přednáška MgA. Hany Medkové o životě L. Sluky, obsahovalo semináře věnované tvorbě autora hudby k populární Klavírní školičce, ale také k řadě filmů (Pod jezevčí skálou, Za trnkovým keřem, Na pytlácké stezce), šéfredaktora hudebního vydavatelství PANTON, básníka, malíře a skladatele oceněného u nás i v zahraničí. Historický kontext Slukovy tvorby a strukturu jeho kompozice odkryl doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze. Instruktivním skladbám pro malé klavíristy věnovala svou prezentaci doc. MgA. Eliška Novotná, ve video ukázkách proběhla metodická instruktáž MgA. Jany Vondráčkové, Ph.D. a celý festival vyvrcholil interpretačním kurzem prof. Ivana Klánského z AMU v Praze. Slukovy skladby hráli žáci ze ZUŠ v Moravskoslezském kraji a studenti Katedry klávesových nástrojů FU. Tato konfrontace instruktivních skladbiček s klavírními kusy pro vyspělé pianisty, stejně jako pedagogická práce s dětmi i dospělými studenty, byla velkým přínosem a inspirací pro početné publikum, ve kterém zasedli především učitelé ze ZUŠ a studenti Fakulty umění. Během obou dnů se festivalu zúčastnilo kolem padesáti zájemců o Slukovo dílo. Krásnou tečkou byl koncert z díla Luboše Sluky, který byl zároveň snímán pro účely Českého rozhlasu a tak jistě potěší nejen přítomné posluchače, ale také posluchače stanice Vltava.

P1170485

Prof. Ivan Klánský a doc. Eliška Novotná


Festival Gradus ad Parnassum, který i v budoucnu chtějí pořadatelé zaměřovat na instruktivní skladby pro klavír převážně českých skladatelů, byl viditelným příspěvkem k propagaci Ostravské univerzity a zároveň v mnohém obohatil výuku a aktivity studentů a pedagogů na Fakultě umění. Dík patří všem, kteří se na úspěšném zvládnutí prvního ročníku podíleli – jmenovitě Elišce Ostruškové z Katedry grafiky a kresby, která stála za grafickými návrhy a výrobou veškerých propagačních materiálů; všem přednášejícím; Mgr. Lukáši Michelovi, Ph.D. za podporu a organizační zázemí festivalu; studentům Katedry klávesových nástrojů, kteří věnovali svůj čas a energii nastudování Slukovy kompozice pro klavír; učitelům, kteří připravili a přivedli děti na interpretační kurz a závěrečný koncert; v neposlední řadě děkujeme také samotné Ostravské univerzitě, která formou Studentské grantové soutěže celý projekt finančně podpořila a také Českému rozhlasu Ostrava za spolupráci při realizaci koncertu. První ročník Festivalu Gradus ad Parnassum by zdaleka nebyl tak bohatý a přínosný bez ochotné spolupráce manželů Slukových a bez bohatství hudby Luboše Sluky, za které mu náleží naše úcta a vděčnost.
P1170515

Prof. Ivan Klánský s žákyní ZUŠ


Za pořadatele doc. MgA. Eliška Novotná