Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jsme studentky oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě a v letním semestru minulého akademického roku jsme začaly vykonávat odbornou praxi formou projektové výuky v Doléčovacím centru Renarkon o. p. s. (dále jen DC Renarkon). DC Renarkon je součástí komplexního systému péče o drogově závislé. Nabízí program následné péče a doléčování lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti na drogách. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách organizace Renarkon o. p. s. 
Na začátku naší praxe jsme se seznámily s organizací, pracovníky a klienty. Provedly jsme dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého jsme zjišťovaly potřeby DC Renarkon a jeho klientů. Zjistily jsme, že klientům v doléčovacím programu DC Renarkon chybí jízdní kola. Na základě toho jsme vytvořily projekt, který na tuto potřebu reagoval. Projekt byl zaměřen na smysluplné trávení volného času, který je jedním z hlavních pilířů abstinence a života bez drog. Cílem našeho projektu bylo získat jízdní kola pro klienty DC Renarkon, kteří nemají finanční prostředky na zakoupení vlastního jízdního kola. V zimním semestru tohoto akademického roku jsme projekt zrealizovaly.
Realizace projektu začala tak, že jsme vyzvaly potencionální sponzory k darování sponzorského daru ve formě jízdního kola. Potencionální sponzory jsme kontaktovaly písemně, telefonicky i osobně. O našem projektu se potencionální sponzoři mohli dočíst dokonce i v novinách. Získaly jsme 8 použitých jízdních kol od individuálních sponzorů z Havířova, Ostravy, Orlové, Šenova a Opavy. Sponzorské dary jsme přepravily autem, tramvají i vlakem do DC Renarkon. 26. 11. 2015 jsme uspořádaly slavnostní předání sponzorských darů, na které jsme pozvaly sponzory. Na slavnostním předání jsme DC Renarkon a jeho klientům předaly do užívání 8 jízdních kol. Slavnostního předání se zúčastnila vedoucí DC Renarkon, převážná část klientů a jeden sponzor, kterému jsme oficiálně poděkovaly za jeho sponzorský dar. Největší odměnou za naše úsilí pro nás bylo poděkování klientů a vedoucí DC Renarkon. Ostatní sponzoři se slavnostního předání nemohli účastnit a tak jsme jim poděkovaly osobně a dodatečně předaly certifikát. 27. 11. 2015 jsme realizovaly dílnu, kde proběhla údržba a oprava jízdních kol. Dílny se klienti účastnili aktivně a byli velmi zruční. Klienti nyní mají možnost smysluplně trávit volný čas aktivním a nezávadným způsobem. To jim umožní začlenit se do společnosti a tak snížit riziko návratu k drogové závislosti. Po slavnostním předání a realizaci dílny se nám ozval ještě další sponzor a tak se nám podařilo pro klienty DC Renarkon získat 9. jízdní kolo. Již teď máme informace o tom, že klienti DC Renarkon aktivně využívají darovaná jízdní kola. Ve svém volném čase na nich jezdí na obědy a do práce.
Chtěly bychom dodatečně touto cestou ještě jednou srdečně poděkovat klientům a pracovníkům DC Renarkon, vyučujícím odborné praxe a sponzorům za pomoc.

Za tým Renarkonky Bc. Veronika Fogltonová (koordinátorka týmu)

Tým Renarkonky (Bc. Veronika Fogltonová, Bc. Táňa Galuszková, Bc. Dominika Šebková)