Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 18. – 30. 5. 2015 navštívila Ostravskou univerzitu dvojice profesorů z šanghajské Normal Univestity. Prof. Shuiliang Guo a prof. Tong Cao patří mezi světově uznávané bryology, tedy specialisty na mechorosty.
Jejich návštěva však neměla jen poznávací charakter, ale přinesla již první konkrétní výsledky. Tím prvotním byla organizace mezinárodně obsazeného vědeckého semináře na téma Taxonomical research in Bryology, který se uskutečnil 20. 5. 2015, a na němž oba přednesli odborný referát. Této akce se účastnili i další významní evropští bryologové (např. prof. Ryszard Ochyra a prof. Halina Bednarek-Ochyra z Polské Akademie Věd v Krakově). Akci navštívila také řada studentů OU.
K dalším aktivitám této návštěvy patřily terénní výjezdy, na nichž bylo sebráno značné množství bryologického materiálu. Exkurze byly vedeny do CHKO Poodří, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Pálava. Zajímavé nálezy mechorostů budou společně publikovány a doklady budou uloženy v herbářových sbírkách katedry biologie a ekologie.
Tato návštěva také pomohla upřesnit plán dalších společných aktivit. Na říjen a listopad 2015 je plánovaná cesta doc. Pláška a jeho týmu (www.bryolab.com) do Číny s cílem provést revizi herbářových sbírek ve třech městech (Kunming, Šanghaj a Shenyang). S ohledem na příznivé klimatické podmínky bude možné také sbírat materiál přímo v terénu – plánován je výzkum v provincii Yunnan.
Další společné aktivity jsou plánovány i na příští rok. Na jaře 2016 je plánována další expedice do Číny s cílem navštívit a prozkoumat provincie Xinjiang, Sichuan a další. Kromě bryologů se do výzkumu zapojí i specialisté na hmyz. Doc. Drozd se svým týmem bude zkoumat, jaké druhy hmyzu lze najít v meších a proč zde vůbec žijí. Zda je motivem potravní specializace, nebo jestli mechové polštáře využívají jako úkryt či loviště.
Tento výzkum je finančně podpořen individuálním grantem z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednu ze čtyř částí projektu česko-čínské spolupráce (č. 00955/RRC/2015) s názvem Podpora bilaterálni spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání a vědy a výzkumu mezi univerzitami z MSK a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi.