Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na katedře intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů probíhá v tomto akademickém roce pilotní ročník Univerzity třetího věku s názvem Etudy první pomoci. Studijní program je určen pro seniory od 55 let, pro zařazení do studia není podmínkou zdravotnické vzdělání.
Studium je dvousemestrové a zahrnuje celkem 12 setkání. Každé setkání se věnuje určitému tematickému celku. Přednášejícími jsou akademičtí pracovníci Lékařské fakulty a odborníci z oboru. Teoretické znalosti mají studenti možnost si procvičit na workshopech, kdy si prakticky zkouší poskytování první pomoci.
Na workshopech se podílí také studenti prezenční formy studijních oborů zdravotnický záchranář a všeobecné lékařství. Kombinace teorie a praxe poskytuje studentům jednoduchý, ale zároveň dostatečný, návod k účelnému poskytnutí první pomoci. Studenti senioři se zájmem pozorují studenty juniory, nebojí se vznést dotaz a často se naopak podělí o své zážitky ze života. Nebrání se diskuzi a workshop je oboustranně příjemně stráveným časem.
Studenti již absolvovali exkurzi na Zdravotnické záchranné službě a na Hlavní báňské záchranné službě, před sebou mají ještě návštěvu Krevního centra ve Fakultní nemocnici.
27.2. se konalo 8. setkání U3V. (Fotky zde)
Po teoretické přenášce zaměřené na problematiku psychiatrie a hematoonkologie byli studenti rozděleni dle náhodného výběru do skupin. V odborných učebnách katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů pro ně bylo připraveno pět stanovišť se simulovaným úrazem či poškozeným zdravím. Na prvním stanovišti nalezla matka batole bez známek života v bazénku. Pro křik a pláč nebyla schopna poskytovat první pomoc.
Studenti postupovali správně, poskytli kardiopulmonální resuscitaci dítěte, včetně aktivace záchranného řetězce, měli také možnosti si vyzkoušet TANR (telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci). Na dalším stanovišti se setkali se ztrátovým poraněním horní končetiny. Některé studenty reálně amputovaná ruka ležící vedle těla značně vyděsila. Účelem bylo zastavit krvácení, ošetřit amputát a poskytnout protišoková opatření. Na třetím stanovišti nalezli studenti muže ležícího na zemi. Postižený měl křeče celého těla. Většina postupovala správně a odstranila z jeho dosahu pevné předměty, o které by se mohl poranit. Správným postupem bylo také zavolání záchranné služby a kontrola postiženého. Následovala simulace postižené s poruchou komunikace a vědomí. Dle systematického rychlého a správného vyšetření naprostá většina správně rozpoznala podezření na cévní mozkovou příhodu a dle získaných teoretických znalostí nadále posupovala správně. Poslední v pořadí čekající na správné ošetření byl mladý muž s popáleninou zápěstí a ruky. Studenti zde měli k dispozici vybavení z běžně dostupné lékárničky, účelem bylo poraněnou část těla ochladit studenou vodou a zakrýt sterilním krytím.
Střídání na stanovištích a reálně namaskované situace se dle prvních ohlasů seniorům moc líbilo. Měli možnost ukotvit své poznatky z U3V. Pomoci totiž může skutečně jen ten, kdo chce a ví jak.