Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

7. října ostravské Masarykovo náměstí ožije hudbou i vědou. Po celý den zde bude probíhat happening s názvem Jsme Ostravská!!!. Jeho cílem je otevřít univerzitu veřejnosti – ukázat se jako živá, aktivní organizace se zájmem o své okolí, která má co nabídnout nejen svým studentům, ale i široké veřejnosti.
Jedním z cílu je ale také oživit centrum Ostravy, a proto na tuto akci finančně přispělo i Statutární město Ostrava. Tímto zástupcům města děkujeme.
Jednotlivé fakulty zde budou prezentovat svou činnost prostřednictvím her a soutěží, do kterých se lidé mohou zapojit, na pódiu bude také probíhat program, který ukáže vědu jako pozoruhodnou činnost.
Vystoupí například Michael Londesborough, původem britský vědec, který svými chemickými a fyzikálními „kouzly“ baví celé Česko. Můžete jej znát například z týdeníku České televize PORT.
Přijít za námi na Masarykovo náměstí můžete kdykoli mezi 10 a 18 hodinou, podrobný program zveřejníme na OU@LIVE během září.