Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V říjnu 1939 započala jedna z nejtragičtějších epoch naší historie – holokaust. Vůbec první evropský transport s židy směřující do Niska nad Sanem opustil ostravské nádraží před 80 lety. Dne 17. října 2019 připomene toto smutné výročí koncert pěveckého sboru pod vedením doc. Tomáše Novotného, a to pod záštitou Jeho Excelence velvyslance státu Izrael.
U této příležitosti doc. Novotný obnovuje proslulý pěvecký sbor interpretující židovské písně a zve všechny zájemce, aby se k němu připojili. Zkoušky sboru by měly probíhat od začátku září, jednou týdně po dobu max. 90 minut. V případě vážného zájmu kontaktujte přímo doc. Novotného na e-mailové adrese novotny@osu.cz nejpozději do 10. srpna 2019.
„Kuriozitou je, že tento, prakticky ještě neexistující, sbor má již řadu pozvání na významné události, mezi něž patří mimo jiné i turné po Izraeli,“ dodává doc. Novotný.

https://www.youtube.com/watch?v=6a9KleM75f8