Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Náklady na bydlení, na cestování, na učebnice… to a mnohem víc jsou náklady, které každému
přibydou s nástupem na vysokou školu. Problém mohou mít zletilí studenti, na které jeden z rodičů
platí výživné.
Těm se může stát, že rodič s nástupem na vysokou nebo případně na magisterský stupeň vysoké školy, přestane výživné platit. Druhým častým problémem je, že výše výživného na vysoké škole
nedostačuje nákladům na život studenta.
Kdy mám nárok na výživné?
Nárok studenta není zcela jednoznačný. Nárok na výživné pokračuje i po dosažení plnoletosti, ale základním předpokladem je, že se student soustavně připravuje na povolání. Prvním kritériem je, že studium probíhá denně. Kombinované studium nevylučuje možnost chodit do práce, a proto nárok na výživné nezakládá. Další podmínkou je soustavnost. Pokud budete tzv. věčný student a vaše studijní výsledky nebudou dobré, tak k tomu může soud v případném sporu přihlédnout a rozhodnout ve váš neprospěch. „Soud nemusí vyhodnotit jako řádné studium například situaci, kdy je student třetí rok po sobě v prvním ročníku jiné VŠ, přičemž žádný z ročníků neukončil. Naopak může mít nárok na výživné, když třeba ukončí bakalářské vzdělání, pak rok pracuje a následně začne znovu studovat magisterské studium,“ popisuje komplikovanost problematiky Kateřina Cilečková, odbornice na právo a sociální zabezpečení z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.
Na jak vysoké výživné mám nárok?
I zde odpověď není jednoznačná. První možností je, že se na výši výživného dohodne student
s rodičem, v druhém případě musí rozhodnout soud. Ten bere v potaz finanční situaci obou rodičů a
potřeby studujícího. Výše se může z podnětu každého zúčastněného, tedy i dítěte, v průběhu času
měnit, pokud se změní situace.
Kde hledat pomoc?
Pokud studujete na Ostravské univerzitě, tak je odpověď jednoduchá. V rámci Poradenského centra
Ostravské univerzity funguje i Sociálně-právní poradna a její služby jsou pro studenty bezplatné. Stačí
si mailem domluvit schůzku (lenka.caletkova@osu.cz).
Poradenské centrum také přichystalo na středu 27. listopadu 2019 workshop Výživné zletilého nezaopatřeného dítěte, který povede Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která danou problematiku řeší i v rámci Poradenského centra. Účastníci se zde mohou dozvědět teoretické informace ale i konkrétní příklady. Zaregistrovat se můžete zde.
logolink eu op vvv msmt