Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na půdě Ostravské univerzity (OU) se 14. – 16. června 2016 konal 2. ročník setkání TryTax určeného pro biology pracující v oblasti parazitologie a protistologie, které pořádá katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU.
Na organizaci konference se podílel docent Vyacheslav Yurchenko z Ostravské univerzity, dr. Claudia d’Avila-Levy z brazilské univerzity v Rio de Janeiro a doc. Jan Votýpka z Univerzity Karlovy. „Konference byla zejména přínosná pro studenty a výzkumné asistenty, ale taky jsme zde vymysleli několik nových vědecko-výzkumných projektů například ve spolupráci s laboratořemi ze Spojených států Amerických, Číny nebo Brazílie,“ říká biolog zabývající se například i leishmaniózou (rozhovor s Vyacheslavem Yurchenkem na toto téma naleznete zde na OU@LIVE).
Ostravské setkání finančně podpořila i kancelář primátora Statutárního města Ostravy. „To nám umožnilo pozvat excelentní hosty, díky nimž se konference stala velmi zajímavá i pro mnohem širší vědecké publikum – tímto za organizátory děkuji,“ dodává Yurchenko. Příští ročník setkání se opět vrátí do Brazílie a bude se konat tentokrát v listopadu.