Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Od 7. května je nutné při překročení hranic (tedy při vstupu do České republiky) doložit do 3 dnů výsledek testu na nemoc COVID-19. To se velmi úzce dotkne nejen zahraničních studentů přijíždějících na Ostravskou univerzitu, ale také českých studentů OU, kteří se vrací ze zahraniční mobility.
Vedení Ostravské univerzity se proto dohodlo s Fakultní nemocnicí Ostrava a firmou Spadia lab s.r.o na zajištění bezplatného vyšetření pro tyto studenty.
Do 14. 6. se musí zájemci o testování objednat na konkrétní termín testu na telefonním čísle +420 703 183 339, a to v pracovní dny v době od 7:30 do 14:30. Následně se ve smluvený termín dostaví do Fakultní nemocnice Ostrava na Odběrové místo č. 2, tedy před budovou Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy. Od 15. 6. dochází ke změně, studenti se mohou objednávat na čísle +420 703 183 342, tedy na Odběrovém místě č. 1. 
Na místě se student prokáže dokladem totožnosti i dokladem, který potvrzuje, že jde o studenta Ostravské univerzity. Nahlásí také svůj email, na nějž mu budou výsledky testu zaslány do 30 hodin. V případě, že by výsledek nedorazil do tří dnů, je možné se znovu obrátit na sestru Odběrového místa č. 2 na výše uvedeném telefonu. Testování pro studenty zdarma platí až do navršení určité kapacity, o jejím případném vyčerpání budeme informovat.