Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Po velmi úspěšném prvním ročníku konání European Summer School on Fuzzy Logic and Applications (SFLA 2015) v Itálii podporované European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), o kterém jsme informovali v září minulého roku v tomto článku, se připravuje pokračování této prestižní školy SFLA 2016, tentokráte v České republice, pod záštitou Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM). Studenti vyrazí do Beskyd, kde v příjemném horském hotelu obce Čeladná stráví celý týden.

Vladik Kreinovich

prof. Vladik Kreinovich


Bernard De Baets

prof. Bernard De Baets


Letní škola fuzzy logiky je věnována především doktorským studentům a mladým vědcům, aby se dozvěděli nejnovější poznatky z oblasti fuzzy logiky a její aplikace. Organizátoři z ÚVAFM jsou potěšeni velkým zájmem mladých studentů, jež sahá až daleko za hranice Evropy. Jmenujme např. Belgie, Švýcarsko,  Španělsko, Čína, Indie.
 
Studenti budou během pobytu od 14. do 19. srpna 2016 navštěvovat odborné přednášky, které povedou světově uznávaní experti ve svém oboru. Jmenujme například bývalého prezidenta Eusflatu (Ulricha Bodenhofra), bývalého prezidenta North American Fuzzy Information Processing Society a současného viceprezidenta EEE Systems, Man, and Cybernetics Society (Vladika Kreinoviche), současného viceprezidenta Eusflatu (Bernarda De Baetse), nebo vyzkumné pracovníky z Německa (Rudolfa Kruse a Franka  Klawonna), kteří se pro světovou automobilovou značku podílejí na vývoji automatické převodovky, která pomocí fuzzy logiky přizpůsobuje způsob řízení jízdnímu stylu řidiče. Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování bude zastupován prof. Irinou Perfilievou, prof. Vilémem Novákem a Dr. Liborem Běhounkem.
visegrad_fund_logo_blueŽádná mezinárodně uznávaná akce se neobejde bez kvalitního finančního zajištění. Velká část SFLA 2016 je financovaná z projektu Standard Grant No.21520043, za což děkujeme Višegradskému mezinárodnímu fondu, bez kterého by se nám jen těžko zajišťovala jak kvalita přednášejících, tak široká mezinárodní účast studentů.
Cílem setkání bude navázat kontakty se svými vrstevníky, ale také s předními odborníky za účelem budoucí spolupráce. Studenti budou mít prostor pro diskuzi a prezentaci vlastních výsledků, kterých již dosáhli. Všem účastníkům přejeme příjemný pobyt v horském prostředí a věříme, že společné setkání přinese své ovoce.