Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 13. – 14. října 2014 se v konferenčním centru v Hatfieldu (asi 30 km od Londýna) setkali akademici z různých částí Evropy, sociální pracovníci a zájemci z řad veřejnosti na v pořadí již osmé výroční konferenci ERIS, která se letos konala pod záštitou Univerzity v Hertfordshire – jedné z šesti zakládajících členů institutu.
TÉMA KONFERENCE

Hlavní téma letošní konference znělo: “Research and social work practice – mutually beneficial endeavour or uneasy bedfellows?”

Jednotlivé přednášky a workshopy, které byly v programu rozděleny do několika sekcí podle dalších specifičtěji zaměřených podtémat, se tedy obecně věnovaly způsobům, jakými může sociální práce v praxi obohatit výzkum a naopak – jak může výzkum přispět k pozitivnímu rozvoji sociální práce.

Největší výhodu a přínos konference viděli námi oslovení účastníci zejména v mezinárodní účasti přednášejících, kteří toto téma ve svých příspěvcích nahlíželi nejen z hledisek teoretických, metodologických nebo etických, ale také s ohledem na specifika své země.
Jako hlavní řečníci vystoupili profesor Donald Forrester z Univerzity v Bedfordshire či profesor Brian Littlechild z Univerzity v Hertfordshire. Své příspěvky dále prezentovali zástupci dalších britských univerzit (Univerzity v Sussexu či londýnských univerzit), Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt, Karlovy univerzity, Ostravské univerzity, Trnavské univerzity, Univerzity v Lodži, a dokonce také univerzity v Malajsii nebo rehabilitačního centra Loewenstein Hospital v Izraeli.
ERIS výběr_1
Program byl tedy opravdu pestrý a přednášky velmi podnětné.
Jako jeden příklad za všechny bychom rádi představili pohled, který zprostředkoval profesor Donald Forrester působící jako ředitel výzkumného institutu Tilda Goldberg Centre for Social Work and Social Care.
DONALD FORRESTER: Putting practice at the heart of research and research at the heart of practice

Donald-MIX

Efektivní propojení praxe a výzkumu demonstroval profesor Forrester na současné studii Tilda Goldberg Centra, která vycházela z předpokladu, že pracovníci speciálně vyškolení v konkrétních technikách sociální práce (v metodách vedení dialogu s klienty) budou mít v praxi ověřitelně lepší výsledky.
Součástí realizovaného kvalitativního výzkumu bylo komplexní školení sociálních pracovníků – měli jsme možnost si poslechnout ukázky rozhovorů neškoleného a školeného sociálního pracovníka s klientem a porovnat rozdílný přístup i evidentně rozdílné reakce ze strany klienta.
Jak se ukázalo, všechny rodiny dobrovolně zapojené ve výzkumu uvedly, že pro ně spolupráce se sociálními pracovníky byla přínosná, a svou účast ve výzkumu hodnotily velmi kladně.
Výzkum jako takový měl tedy bez ohledu na závěry samotné studie reálnou odezvu v každodenních životech jeho účastníků, což lze vnímat jako pozitivní a inspirativní výsledek.
ERIS – SPOLUPRÁCE A PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Mezinárodní organizace ERIS funguje již od roku 2008 a je založena na přátelských vztazích a vzájemné spolupráci mezi jejími členy. Konference v Hatfieldu nabídla prostor nejen pro setkání jednotlivých členů ERISU působících v různých částech Evropy, ale také pro setkání akademiků s neakademickými pracovníky a seznámení se s aktuálními poznatky, směry a trendy v oboru – a to ve velmi příjemné a otevřené atmosféře.Methodology_ERIS
V průběhu konference byla také oficiálně představena nově vydaná dvoudílná publikace ERIS, na níž se podíleli autoři z širokého akademického okruhu v rámci celé Evropy a která čtenářům nabízí jedinečnou možnost srovnání vývoje sociální práce v různých evropských zemích.
I VY SE MŮŽETE ZÚČASTNIT

Organizace výroční konference ERIS 2015 se ujme Vysoká škola v Landshutu a my pevně věříme, že se v příštím roce podaří naplnit očekávání účastníků stejně tak, jako tomu bylo letos v Hatfieldu.
Jste srdečně zváni!

ERIS výběr_2
Více informací o Evropském výzkumném institutu sociální práce najdete na: http://evis.osu.cz/
Autor: Linda Haburová a Eliška Lindovská