Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Členkami projektového týmu s názvem Kunčičky byly Lucie Lhotská, Nikola Odleváková a Eliška Platošová. Praxi jsme absolvovaly v DDŠ v Ostravě-Přívoze. V rámci letního i zimního semestru jsme trávily čas především s chlapci ve věku 9-15 let. Již v průběhu naší praxe jsme pro chlapce uspořádaly různé volnočasové aktivity, jako jsou např. návštěva dopravního hřiště, společné vaření, sportovní utkání, oslava Dětského dne aj.
Jelikož měli chlapci pozitivní přístup především ke sportu, rozhodly jsme se, že nejvhodnějším zakončením naší společné spolupráce bude uspořádání branného dne. Oslovily jsme tedy p. kapitána Šimčíka, člena Československé legionářské obce, který má na starost realizaci podobných akcí pro různá školská zařízení. Za pomoci členů armády a po domluvě s vedením DDŠ došlo tedy k uskutečnění branného dne, a to ve střelnici Corrado na Cihelní ulici v Ostravě.
Chlapci měli možnost vyzkoušet si společně se členy armády různé disciplíny, jako jsou navádění letadla v mlze, letní lyžování, bungee jumping, a také si mohli zastřílet na laserové střelnici. Celé odpoledne bylo ukončeno vyhlášením výsledků a předáním cen, které jsme získali od sponzorů, které jsme oslovily.
I když nás zpočátku při plánování našeho projektu provázela různá úskalí a pár nepříjemností, tak uspořádání této akce se ukázalo tou nejlepší možnou volbou.  Oceněním pro nás bylo především samotné nadšení chlapců a také ocenění ze strany DDŠ, které přislíbilo další pokračování spolupráce na podobné akci.
Studentky navazujícího studia Sociální práce na FSS OU.