Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letošní dvacátý ročník Studentské vědecké konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se uskutečnil 4. května. SVK PřF OU, konaná pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty doc. Jana Hradeckého, byla zahájena úvodním slovem pana proděkana pro vědu a doktorské studium doc. Jana Ševčíka a vedoucího katedry chemie doc. Romana Maršálka.
Zástupci partnerských firem SVK využili možnost a představili historii i současné portfolio výrobků, které dodávají. Následovala plenární přednáška Mgr. et Mgr. Tomáše Zelenky, který se poté ujal role „chairmana“ této akce.
Přednesené příspěvky vyhodnotila hodnotící komise spolu se zástupci firem a následně byla vyhlášena jména těch nejúspěšnějších:
V sekci „Chemie a příbuzné obory“ získala 1. místo Veronika Švidrnochová, v sekci „Biologie a ekologie“ získala 1. místo Kateřina Kořínková, v sekci „Didaktika přírodních věd“ získala 1. místo Veronika Foldynová, v sekci „Střední školy“ získala 1. místo opět Veronika Foldynová, cenu firmy Chromservis, s.r.o. získala Monika Trudičová, cenu firmy Merck, spol. s r.o. získali Vojtěch Ovčačík a Tomáš Twardzik, cenu JFK získal Ondřej Dlouhý.
Interaktivní sborník z konference je k dispozici na webu konference.
„Děkuji všem, kteří měli odvahu, byť mnohdy s trémou, předvést své badatelské výkony na SVK 2016. Pro mne jsou všichni vítězi,“ sdělil na závěr konference doc. Jiří Kalina. Ale neodpustil si také trochu ironie: „Prosím o minutu ticha za poražené. Tedy za ty, kteří buď nebádají, nebo neměli dostatek odvahy, aby se zúčastnili. Držím palce, abyste tento ostych v budoucnu překonali.“
Dále doc. Jiří Kalina poděkoval vedení fakulty, katedře chemie i katedře biologie a ekologie za podporu, sponzorům za dary, hodnotící komisi i studentkám – hosteskám Haně Pletichové a Barboře Hluchníkové, doktorandům Petře Veselé za úžasnou fotodokumentaci a Karlu Michnovi za spoluorganizaci SVK.
„Myslím si, že motto akce „Just try it!“ bylo zcela naplněno,“ uzavřel hodnocení dvacátého ročníku SVK doc. Jiří Kalina.
Web konference.