Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)? Už jste o ní slyšeli? Ne? Tak to je třeba napravit! SK RVŠ je národní reprezentace studujících v ČR a je autonomní součástí Rady vysokých škol a zastupuje zájmy všech studentů vysokých škol. Jejími partnery pro jednání jsou ministr školství, náměstek ministra školství pro vysoké školy, rektoři, akademické senáty jednotlivých škol a účastní se také různých programů ministerstva zaměřených na vysoké školy.
Co již SK RVŠ dokázala? V minulosti např. prosadila změnu vyplácení financí pro ubytování a tak vznikla ubytovací stipendia. Také se ji podařilo přes velký tlak prosadit navýšení doktorandských stipendií a společně s MŠMT dlouhodobě brání zrušení slev na jízdné. Dlouhodobě se angažuje ve vývoji vysokoškolského systému v ČR a tak jste mohli v minulých letech slyšet o její účasti na přípravách nového VŠ zákona, případně dnes novely VŠ zákona. A s tím souvisí např. uspořádání Týdne neklidu (byl i v Ostravě), který SK RVŠ spolupořádala hlavně kvůli obraně akademických svobod. A určitě nesmíme ani opomenout účast členů SK RVŠ na akreditaci vysokých škol, kde kontrolují schvalované obory z pohledů studentů a akreditační komise si tuto spolupráci velmi pochvaluje.
A co na mezinárodní úrovni? SK RVŠ je členem Evropské studentské unie, EURODOC (volně sdružení doktorských pracovníků) a samozřejmě úzce spolupracuje se Študenskou radou vysokých škol na Slovensku.
Je toho opravdu hodně a více můžete zjistit na webu SK RVŠ – www.skrvs.cz nebo od delegátky Ostravské univerzity Anety Kozákové (aneta.kozakova@osu.cz). Aneta v SK RVŠ působí ve funkci předsedkyně komise pro akademickou samosprávu a jde tak v kolejích svých předchůdců za OU, kteří v SK RVŠ působili ve vedení (Vratislav Vozník – předseda SK RVŠ, Ondřej Haška – místopředseda pro organizaci a řízení).
Zaujalo Vás to? Můžete se na činnosti SK RVŠ také podílet! Pro bližší informace napište Anetě.