Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Projekt byl určen pro organizaci Jordán Třinec, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro osoby, které se potýkají s nějakou formou duševního onemocnění. Cílem projektu bylo zmírnění předsudků vůči této cílové skupině. Chtěli jsme široké veřejnosti prostřednictvím brožurky a happeningu duševního zdraví ukázat, že osoby s duševním onemocněním jsou především lidé, kteří mají stejná práva jako ostatní a rozhodně ne všichni jsou nebezpeční, jak ukazují média.
Náš projekt se skládal z vytvoření brožurky, ve které naleznete vlastní tvorbu klientů i vysvětlující komentáře odborníků k tématu duševního onemocnění. Křest brožury proběhl na akci Dny duševního zdraví, kdy jsme symbolicky vypustili brožurku do terénu s pomocí balónků napuštěných héliem. Brožuru jsme také distribuovali mezi širokou veřejnost a s lidmi, kteří se akce zúčastnili či procházeli kolem, jsme diskutovali o jejich vztahu k lidem s duševním onemocněním. Našim dílčím cílem bylo získání prostředků na hipoterapii, což je klienty velmi pozitivně hodnocená terapeutická metoda, na kterou však Jordán neměl aktuálně dostatek financí. Díky sbírky a štědrosti námi oslovených dárců se podařilo získat dostatek prostředků na realizaci této aktivity.
I přesto, že se náš „tým“ skládal pouze ze dvou členů, vytyčené cíle se podařilo naplnit a ohlas veřejnosti byl velký. Publicita, kterou s sebou projekt nesl, nás velmi příjemně překvapila. Psalo se o nás v novinách, byli jsme v televizi a dokonce se o nás dozvěděli i za hranicemi, konkrétně v Polsku, kde o našem projektu napsali v místním tisku. Z našeho projektu má radost nejen organizace a její klienti, ale i náš tým.
Studenti navazujícího studia sociální práce, FSS OU
Realizátoři projektu: Bc. Nancy Saganová a Bc. David Pyszko