První pracovní smlouva o externí spolupráci Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s ředitelem Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka Pavlem Němynářem byla uzavřena v roce 2006.

Ostravská univerzita společně s Výchovným ústavem Ostrava-Hrabůvka (VÚ) provádí pilotní ověřování vzdělávacích projektů v rámci fondů EU, což zabírá hodně času a je to činnost poměrně náročná, přináší však cenné poznatky oběma stranám. Vznikly také dva projekty „Informatika a výpočetní technika v praxi“„Orientace na pracovním trhu a pracovně právní povědomí“, jenž mají formou vzdělávacích kurzů připravit děti ve věku od 15 do 18 let (ale i ve věku 19–26 let, pokud studují) na život a kariéru. Společné projekty jsou zaměřené především na děti, aby, když z výchovného ústavu odcházejí, měly kromě výučního listu a řidičáku něco navíc, tedy osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu, které jim pomůže získat zaměstnání. Držitelé certifikátu prokazující určité vzdělávání získávají zaměstnání. Víme, že např. žádali pouze o brigádu, ale dostali práci na hlavní pracovní poměr a všichni dlouhodobě pracují.

Držitelé certifikátu prokazující určité vzdělávání získávají zaměstnání. Víme, že např. žádali pouze o brigádu, ale dostali práci na hlavní pracovní poměr a všichni dlouhodobě pracují.

Závěrečný test z kurzu „Informatika a výpočetní technika“, kterým projdou skoro všechny děti, protože se v této oblasti velice dobře orientují, probíhá v počítačové učebně přímo na Pedagogické fakultě OU. Druhý projekt „Orientace na pracovním trhu a pracovně právní povědomí“ je koncipovaný odlišně a je určený pro děti sociálně zdatnější. Kurz obsahuje body, které chtějí slyšet personalisté a které jsou potřeba u přijímacího pohovoru. Vystavují se fiktivní inzeráty, reaguje se na inzeráty e-mailem a telefonicky, posílají se životopisy a motivační dopisy, domlouvají se fiktivní pracovní pohovory, sepisují se zpětné vazby z pohovorů a vystavují se certifikáty pro úspěšné absolventy kurzu. Cílem těchto dvou projektů je děti, které je potřeba podpořit, vybavit do samostatného života. „Spolupráce s Vámi je perfektní. Vy jste značka a pro nás značka ideál, protože se velice dobře známe, proto s Vámi chceme spolupracovat i na dalších dvou projektech pro děti, které se budou týkat kyberšikany a právní oblasti,“ řekl doktor Julius Kopčanský, zástupce ředitele Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka.

Spolupráce s Vámi je perfektní. Vy jste značka a pro nás značka ideál, protože se velice dobře známe, proto s Vámi chceme spolupracovat i na dalších dvou projektech pro děti, které se budou týkat kyberšikany a právní oblasti.

Spolupráce spočívá rovněž v poskytování odborných stáží, pedagogických, ale i sociálních praxí a exkurzí. Do „české polepšovny“ se chodí dívat dokonce i studenti v rámci Erasmu, kdy studenti obohatí děti komunikací v angličtině. Ostravská univerzita nabízí „na oplátku“ reciproční aktivity, které jsou pro spolupracující instituci velice důležité po stránce doučování. Studenti s určitým zaměřením doučují děti to, co je zrovna potřeba, např. fyziku, matematiku, angličtinu. Studenti z Pedagogické fakulty OU dokáží učivo výborně vysvětlit. Tím, že přijdou zvenčí, je děti vnímají velice dobře.

Studenti z Pedagogické fakulty OU dokáží učivo výborně vysvětlit. Tím, že přijdou zvenčí, je děti vnímají velice dobře.

„To, aby spolupráce mezi Univerzitou a praxí mohla fungovat, záleží vždy na obou stranách. Jsem ráda, že ve VÚ jsou lidé, se kterými naše Katedra sociální pedagogiky spolupracuje dlouhodobě, např. s panem ředitelem Pavlem Němynářem nebo doktorem Juliem Kopčanským. Spolupráce je v oblasti praxí, exkurzí, besed, výuky, workshopů, výzkumu, ale také v zavádění inovací ve výchovné práci, např. prostřednictvím metody aplikovaného divadla,“ sdělila doktorka Bohdana Richterová, vedoucí Katedry sociální pedagogiky.

Studenti rekreologie z Katedry studií lidského pohybu se v rámci recipročních aktivit účastní také různých sportovních akcí, cyklovýletů, laser game, turnajů, např. v ping-pongu. Vyzkoušejí si tak pozici dozoru, funkci rozhodčího a počítání zápasů. „Studentům bych chtěl nesmírně poděkovat. Vždy byli velice ochotní a nápomocní,“ vzkazuje doktor Kopčanský.

Studentům bych chtěl nesmírně poděkovat. Vždy byli velice ochotní a nápomocní.

Tímto však vzájemná spolupráce nekončí. Vždy na pozvání paní doktorky Bohdany RichterovéKatedry sociální pedagogiky a dalších jezdí zástupci VÚ, konkrétně pan doktor Kopčanský, na adaptační kurzy, kde představuje zařízení, ve kterém pracuje, svou náplň práce a podmínky k vykonání praxe. Cílem poskytování praxí je, aby si studenti opravdu vyzkoušeli, co náplň vychovatele obnáší. Součástí praxe je vymyšlení hry pro děti. Studenti často přijdou s něčím překvapivým a novým, což děti nečekaně zaujme, někdy hru pojmou jiným způsobem. „Studenti jsou u nás nadšení. Snažíme se, aby byla praxe prospěšná především pro ně, aby to tam jednou za nás přišli vzít. Studenty nevyužíváme, to je nám proti srsti,“ řekl doktor Kopčanský.

Studenti jsou u nás nadšení. Snažíme se, aby byla praxe prospěšná především pro ně, aby to tam jednou za nás přišli vzít. Studenty nevyužíváme, to je nám proti srsti.

Komunikace mezi institucemi probíhá i v souvislosti s dotazníky pro diplomové práce, kdy studentům VÚ pomáhá s vyplňováním. Výzkumy se nejlépe dělají studentům, kteří ve VÚ vykonávali praxi. Znají prostředí, zařízení a ví, co mohou od dětí očekávat. „Ovlivňujeme se navzájem. Vy k nám posíláte studenty na praxe, my jim dáváme, co jsme se dozvěděli v průběhu své profese, ale když k nám přijde mladá krev pedagogikou nepolíbená, přicházejí s novými poznatky, které nás často zaskočí, přinutí k zamyšlení a pak si řekneme: Jo, to je fajn. Takže i studenti přispívají a jsou velice prospěšní pro náš rozvoj,“ prohlásil doktor Kopčanský. Při spolupráci dochází k ověřování poznatků z teorie v praxi. Studenti přicházejí s teoretickými vědomosti ze školy, chtějí si je vyzkoušet v praxi a zjišťují, jak to v praxi doopravdy funguje. Ústav se díky studentům naopak doví, co se na škole vyučuje a co je „trendy“.

Při spolupráci dochází k ověřování poznatků z teorie v praxi. Studenti přicházejí s teoretickými vědomosti ze školy, chtějí si je vyzkoušet v praxi a zjišťují, jak to v praxi doopravdy funguje. Ústav se díky studentům naopak doví, co se na škole vyučuje a co je „trendy“.

Studentka Tereza po absolvování praxe v magisterském studiu sociální pedagogiky napsala do deníku praxe: „Za tuto praxi jsem ráda. Měla jsem příležitost s kluky vést několik vzdělávacích aktivit. Zajímavé pro mě ale bylo bavit se s nimi jen tak ve volném čase. Moc bych jim přála, aby po odchodu z ústavu měli štěstí a v životě se jim dařilo.“

„Studenty tzv. formujeme, protože když se jim u nás líbí a nejsou úplně rozhodnuti ve své kariéře, tak je zde možnost, že půjdou pracovat právě do takového zařízení. U nás se studenti tak trochu najdou a zjistí, co by chtěli v budoucnu dělat. U nás jsou součástí pedagogického týmu, nejsou žádná návštěva od vedle, to je taková naše zásada, a zúčastní se úplně všeho. Není to pro ně jen ochutnávka práce, ale i spolupráce a odpovědnosti. Vnímám to jako prospěch pro všechny tři strany – pro studenty, vychovatele a děti. Pro děti je to zpestření. Podstatná je pro nás zpětná vazba od studentů. Ta pomáhá zlepšovat naši práci, najít naše rezervy a rizika. Tím také budujeme PR naší organizaci, které je nesmírně důležité, protože chceme být nejlepší. U nás si nikdo na nic nehraje, studenti jsou s námi na jedné pedagogické lodi. Fungujeme naprosto otevřeně. Jsme vstřícní. Jsme dlouhodobí a ověření partneři. Znakem je důvěra a profesionalita obou stran, pročež komunikace je výborná. Propojujeme teorii s praxí bez předsudků. Jsme otevření,“ řekl doktor Kopčanský.

Fungujeme naprosto otevřeně. Jsme vstřícní. Jsme dlouhodobí a ověření partneři. Znakem je důvěra a profesionalita obou stran, pročež komunikace je výborná. Propojujeme teorii s praxí bez předsudků. Jsme otevření.

Poděkování na závěr

„Nesmírně si vážím celého vašeho týmu, který pro nás pracuje. Musím vyzdvihnout paní doktorku Bohdanu Richterovou, protože u ní cítím skutečný zájem o studenty a profesionální přípravu. Dále musím zmínit Gabrielu Matýskovou, která je v našem systému spolupráce ‚malý člověk velkého významu‘. Je velký nadšenec pro spolupráci, naše dlouholetá podpora a jde jí především o děti z VÚ. Děkuji všem studentům z Ostravské univerzity, kteří u nás vykonávají praxi opravdu odpovědně a s tím, že se chtějí něco dovědět a získat. Chtěl bych poděkovat také mým kolegům, kteří to studentům umožňují,“ vzkazuje doktor Kopčanský.