Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Spolupráce začala na žádost SPŠEI, které skončil projekt zaměřený na poskytování první pomoci. V témže roce došlo ke spolupráci také s druhou střední školou. Projektový den, jak je akce nazvána, je výsledkem volitelného předmětu Edukace v péči o zdraví, který si studenti oboru Všeobecná sestra zapisují ve třetím ročníku v zimním semestru daného akademického roku, kdy je předpokladem, že již umějí využít získané znalosti v daném oboru a předat je dál.
foto 3
Studenti prezentují studentům 1. ročníků osobně zpracované prezentace s názornou obrazovou dokumentací zaměřenou na základy poskytování první pomoci ve vybraných oblastech (např. základy první pomoci a kardiopulmonální resucitace, poranění elektrickým proudem, první pomoc u specifických poranění a traumat, včetně autonehod, první pomoc u srdečních a jiných onemocnění, u otrav alkoholem, léky apod.) s následným praktickým nácvikem manuálních technik, včetně kardiopulmonální resuscitace na cvičných modelech. Využívá se také videomateriál natočený Bc. Petrou Janotovu, absolventkou oboru Všeobecná sestra, která v rámci bakalářské práce zpracovala téma Využití automatizovaného externího defibrilátoru u kardiopulmonální resuscitace.
foto 2
Proběhlá evaluace z řad studentů SPŠEI opět skončila s pozitivními výsledky a školy by i nadále rády v této spolupráci pokračovaly. Na základě evaluačních dotazníků, které jsou po školení studentům předloženy, dochází k zapracování připomínek, a tím ke zdokonalování prezentací a oblastí pro praktický nácvik tak, aby mělo školení pro studenty co největší přínos, a aby si z něj odnesli do reálného života znalosti z oblasti poskytování laické první pomoci, která je součástí občanské povinnosti.
foto 4
Letos se akce zúčastnili tito studenti: Bukovjanová Lucie, Cyrusová Lenka, Czudková Maria, Červenková Klára, Jaroňová Ivana, Meisnerová Veronika, Münsterová Eva, Nyklová Kateřina, Palowská Johana, Struhařová Jana, Šlebodová Miroslava, Tomanová Nikol, Valentová Renata, Volná Zuzana, Vujtíková Lucie.
PhDr. Ilona Plevová, Ph.D.