Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V rámci odborné praxe na FSS OU jsme měli za úkol navrhnout a realizovat projekt, který bude reagovat na potřeby klientů vybrané sociální služby.
Náš projektový tým tvořily studentky navazujícího studia oboru Sociální práce Kateřina Vašková, Lenka Kokešová a Zuzana Dyrčíková. Název týmu „Brána“ byl inspirován právě službou, kde se měl náš projekt realizovat, tedy v integračním klubu Brána. Integrační klub je jednou ze sociálních služeb Centra pro rodinu a sociální péči, z.s., konkrétně je to sociálně aktivizační služba pro děti a mladé lidi převážně s tělesným zdravotním postižením, ve věku od 12 do 35 let. Služba má aktuálně 30 uživatelů, kterým se snaží pomáhat na jejich cestě k osamostatnění. Na projektu s námi spolupracovalo 6 z nich.
Cílem našeho projektu byla podpora integrace osob s postižením do společnosti. Na začátku praxe jsme se zaměřily na mapování potřeb. Co nejvíce jsme se s uživateli služby setkávaly, komunikovaly a snažily se, o co největší zapojení jich samotných do projektu. Díky jejich obrovskému zájmu s námi spolupracovat jsme nasbíraly mnoho nápadů na to, jak by měl náš projekt vypadat. Jeho podoba tedy reflektovala potřeby uživatelů služby. Ze všech možností jsme nakonec vybraly natočení videa, které mělo poukazovat na bariérovost města Ostravy. V průběhu tvorby scénáře se bohužel ukázalo, že to nebude zcela možné. Proto jsme video doplnily o další témata. Výsledkem je video, které poukazuje jak na bariérovost, vzdělávání či trávení volného času, ale také na to, že s trochou naší pomoci mohou lidé s postižením žít kvalitní a plnohodnotný život.
Premiéra videa proběhla v listopadu, v rámci doprovodného programu při benefiční akci “Světlo mladým s hendikepem”. A jestli se ptáte, co s videem bude dále, tak video bude prezentováno na všech akcích Centra pro rodinu a sociální péči, bude zveřejněno na internetu a v brzké době jej plánujeme předat také Magistrátu města Ostravy, a to za účelem zviditelnění mladých lidí s tělesným postižením, jejich života a specifických potřeb.
Studenti 2.ročníku, navazujícího studia Sociální práce, FSS OU                                                                                                                                                                          Fotka Brána 3Fotka Brána 2