Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Česko – Polsko – Slovensko. Státy, které pojí mnohem více než geografická blízkost a podobný jazyk. Silným pojítkem všech tří jsou i jejich dějiny, a právě na ty se zaměřuje navazující magisterský program, během kterého student vystřídá všechny tři partnerské univerzity.
„Tento obor nabízí nejen poznání historie středoevropských států, ale i nás, Středoevropanů, kteří se hlásí k zemím Visegrádské čtyřky. Nejde čistě o národní dějiny, ale především o akcent na středoevropské problémy,“ vysvětluje na úvod docent Petr Popelka, vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Studenti stráví první semestr na své alma mater, kde se kromě dějin učí také národní jazyky dalších dvou partnerských zemí, aby pak byli schopni pracovat s historickými prameny v následujících semestrech – ty totiž stráví na dvou partnerských univerzitách (pro studenty OU jsou jimi Slezská univerzita v Katovicích a Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici).
„Každá z těchto univerzit nabízí odbornost v plném spektru historických oborů, nicméně mají své silné stránky v určité oblasti výzkumu. Ostravská univerzita má svou dlouhodobou devizu v novověku, slovenská a polská naopak ve starších dějinách,“ upřesňuje docent Popelka s tím, že jedním z cílů je také podpořit mobility studentů na fakultě.
Na poslední, čtvrtý semestr se potom student vrací na svou domovskou univerzitu, kde byl imatrikulován a zpracovává závěrečnou práci, která pochopitelně nese vyšší míru komparace nejen mezi těmito třemi státy.
Jedná se o jedinečnou formu studia v této oblasti. „Podobné spolupráce v Evropě existují, takto postavené studium však ani u nás, ani v sousedních zemích nenajdete,“ dodává docent Popelka s tím, že právě Ostrava má k tomuto nejlepší předpoklady – je na půl cesty mezi oběma státy a také blízko hranicím obou z nich.
Po roce a půl intenzivní práce a vyjednávání získal tento obor konkrétní podobu a aktuálně probíhá proces posuzování záměru studia akreditační komisí. Pokud vše půjde jak má, první asi desítka studentů by mohla nastoupit už v září 2016. A sklidí-li tento formát u studentů zájem, univerzity budou usilovat také o spuštění doktorského studia…