Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Aleje a stromořadí jsou nenápadné, často podceňované prvky krajiny, z hlediska ekologického, turistického i kulturního však mají nemalý význam. Proto se Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, konkrétně Katedra fyzické geografie a geoekologie, rozhodla podílet na projektu, který tato místa mapuje a přispívá tak k jejich ochraně.
Výsledkem dvouletého úsilí týmu našich geografů a organizace Arnika je databáze téměř tisícovky moravských a slezských alejí, která bude k užitku veřejnosti i institucím.
„Úředníkům poslouží například při shánění peněz na ochranu přírody a krajiny, obcím k lákání turistů či rozvoji naučných stezek, turistům k plánování svých cest, podnikatelé tato místa mohou propojit se službami pro turisty,“ vysvětluje vedoucí projektu dr. Marcela Klemensová z Arniky s tím, že tato databáze je zároveň součástí celoevropské sítě INSPIRE, která slouží Evropské komisi k vyhodnocování politiky životního prostředí.
Do její tvorby byli zapojeni jak vědci, tak studenti Ostravské univerzity v rámci svých závěrečných prací. „Na základě leteckých snímků jsme nejdříve vytipovali aleje a stromořadí, pak přišla práce v terénu. Mapovali jsme jednotlivá místa na základě stanovených parametrů,“ popisuje postup badatelů Ing. Radek Dušek ze zapojené katedry.
Děkan Přírodovědecké fakulty, docent Jan Hradecký, právě toto propojení výuky a výzkumu vyzdvihl jako zásadní přínos projektu pro studenty. Zároveň ale připomněl další aspekt projektu, jenž může mít v této oblasti plošný dopad: „ Vznikla také metodika, která se, doufám, stane návodem i pro ostatní kraje. Myslím si, že aleje jsou bohatstvím nejen moravského a slezského kraje, ale celé české krajiny. Jsem rád, že jsme se na tomto projektu mohli podílet.“
Odkaz na tuto databázi i turistickou příručku naleznete v této tiskové zprávě na webu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Kromě rozsáhlé databáze a univerzální metodiky vznikla také turistická příručka „Cesty k moravským alejím“, která obsahuje tipy na výlety pod korunami stromů a výběr nejkrásnějších alejí Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje včetně map. K dispozici je v informačních centrech.
Pokud i Vám některá alej přirostla k srdci, můžete pro ni hlasovat na webu www.alejroku.cz. I díky této soutěži se totiž někdy podaří zachránit památná místa před vykácením – ať už z důvodů rozšiřování infrastruktury, výstavby elektrických sloupů či neodborných zásahů při údržbě.
Závěrem jedna pozitivní zpráva: přestože v posledních desítkách let jsme svědky spíše mizení alejí, tento trend se daří narušit, a právě Moravskoslezský kraj je světlou výjimkou: Výsadba stromů začíná převažovat nad kácením.
Podívejte se také na reportáž České televize na toto téma.
FOTO: Tereza Gerthnerová