Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

 
Už tradiční setkání učitelů matematiky ze středních i základních škol na ostravské Přírodovědecké fakultě se zrodilo před 25 lety.
„Tehdy jsem chodíval kontrolovat naše studenty, kteří učili na gymnáziích. Vznikla iniciativa, že bychom mohli udělat konferenci pro středoškolské učitele matematiky. Začali jsme velice zhurta a pro první zájemce přednášeli univerzitní profesoři. Bylo ale vidět, že to není ono, protože účastníci potřebovali někoho, kdo k nim má blíž. Následně jsme tak začali zvát ostřílené středoškolské učitele a autory učebnic z praxe,“vzpomíná na počátky semináře prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Přednášejících osobností se za 25 let prostřídalo hned několik. Největší stálicí je dlouhodobě autor učebnic matematiky pro základní a střední školy RNDr. Josef Kubát, který také letos účastníkům nabídl svůj „Koktejl příkladů z matematiky“.
„Do Ostravy jezdím strašně rád a cením si toho, že na semináře chodí lidé, které to zajímá a chtějí se něco dozvědět. Myslím, že mám odučeno a jsem schopen jim něco předat. Vždycky když udělám těch sedmdesát příkladů, tak kantorům říkám, když aspoň jeden až pět použijete, tak jsem užitečnej,“ pousmál se někdejší předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, který účastníky také seznámil s novinkami ohledně státní maturity.
Kromě současnosti se účastníci semináře podívali také do minulosti. Profesor RNDr. Josef Molnár CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci pro ně připravil přednášku o proměnách matematické terminologie v čase. Učitelé si tak například připomněli termíny z dávných dob nebo i z českého Národního obrození, kde třeba plus obrozenci pojmenovali vícko. Právě na podobných příkladech tak dokázal, že názvy některých jevů i prvků nejsou tak úplně konstantní.
 „V současné době předěláváme knihu Názvy a značky školské matematiky, která vyšla naposledy v roce 1988. Snažíme se to trošku přiblížit dnešním potřebám. Třeba tangens se značil dříve tg a dneska i díky nástupu počítačů a kalkulaček užíváme více zkratku tan. Povolené tak budou obě značky. Musíme reagovat na vývoj podobně jako jazykovědci. Ale změny budou spíš postupné,“ říká předseda terminologické komise při Jednotě českých matematiků a fyziků.
Oba přednášející si vyslechli za své příspěvky potlesk všech účastníků. Letos na seminář dorazilo zhruba šedesát učitelů.
„Těší mě, že jsou mezi nimi známé tváře kantorů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme třeba v rámci praxí pro naše studenty. Zároveň také mezi účastníky semináře vidím i naše nedávné absolventy, které sama znám,“konstatovala proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání RNDr. Petra Konečná, Ph.D.